is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Nassau, overleden, 1696 (I. 1260 noot g) ;

, Fredorik HendrikfHenrick)prins van —, stadhouder van Ocerijsel, 1625 (I. 1252) ; zonder titel, 1627 (I. 1226 noot); stadhouder van Drente, 1640 (I. 1253 noot b), 1640/7 (I. 48 noot), 1642/5(1.48);

, Frederica Louise Wilhelraina prinses van —, 1770 (I. 1260 noot p);

, Johan Willem Friso prins van —, overleden, 1765 (1. 1260 noot k);

, Maria Louisa prinses-douairière vau —, zie op Hesseti-Cassel.

, Maurits (Mauritz) prins van —, gouverneur en kapitein-generaal der prov. Utrecht, 1590 (I. 1248); (stadhouder van Drente), 1606/24 (I. 43); stadhouder van Drente, 1621 (I. 1249), 1621/5 (I. 43 noot), 1622 (I. 1226 noot), 1624 (Inl. hlz. XVI; I. 407, 485) ;

, Willem (Wilhelm) (I) prins van —, stadhouder-generaal van Zijn Hoogheid, 1581 (I. 1226 noot, R. 147);

, Willem II prins van —, 1641 (I. 1253 noot c); stadhouder van Drente, 1647 (I. 49, 997, 1253 noot d), 1647/50 (I. 49 noot); overleden, 1650(1. 1254);

, Willem III prins vau —, 1672/92 (I. 53), 1676 (I. 1253 noot i), 1681 (I. 992 noot); stadhouder van Drente, 1696 — 1702 (I. 53 noot);

, Willem IV (Willem Carel Hendrik Friso)prins van—, 1722/51 (I. 55 noot), 1727/48 (I. 428

noot); stadhouder van Drente, 1730 (I. 1253 noot j), 1732/51 (I. 55) ; erfstadhouder van Drente, 1718/51 (I. 1259); overleden, 1751 (I. 1259 noot b), 1752/6 (I. 1259 noot c);

—, Willem V prins van —, erfstadhouder van Drente, 1751/95 (I. 57 noot), 1767/72 (I. 1260 noten m—q), 1767/94 (I. 57).

Osskara, Albert Peters alias schulte van Borger en Gasselte, 1550 (R. 116).

Ouerbaeghe, Wolter van —, commandeur der Duitsche Orde te Bunne, 1481 (R. 91).

Ouorloepe, d' —, 1564 (R. 128); „audiencier" bij den secreeten raad, 1571 (R. 139); zonder titel, 1573 (R. 141).

Oviugk, kapitein, 1627/34 (1.511).

Paf, George —, 1808 (I. 1741 noot c).

Paignet (Puignet, Paignye), A. —, ritmeester, 1621/4 (1.426), 1624 (I. 485).

Pallandt, E. A. baron van —, dros van Drente, 1685 (I. 718 noot, 720), 1687 (I. 92 noot), 1689 (I. 732), 1689/91 (I. 733), 1690/1 (I. 734), 1691 Cl. 1257), 1692 (I. 735).

Parma, Margarita van —, 1564

(I. 205).

Pathuijs, Johan ten —, 1624 (I.

1333);

—, Claes ten —, 1624 (t. z. pl.).

Pauw, Adriaan —, heer van Hoogtrsmilde, raadpensionaris van Holland enz., 1633/4 (I. 904 noot)\

—, Adriana —, wed. v. Frans van