is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rataller, 1583 (I. 723).

Rede, Adriaen van —, (officier), 1538 (I. 1037).

Remen, jhr. S. G. van —, 1654 (I. 1095).

Renesse, commandeur van Coevorden, 1633/6 (I. 986).

Requesena, don Luis de —, 's konings stadhouder en kapitein-generaal van Drente enz., 1575 (R. 144).

Rhunen, Johannes (heer) van - , ridder, 1363 (R. 54).

Ripperda, G. J. —, 1665 (1.1329).

Roelinck, leenyriffier van Oierijsel?, 1565 (B. 132); griffier van stadhouder, kanselier en raden van Overijsel enz?, 1570 (R. 135).

Roesinge, Willem —, 1677 (I. 691).

(Rots ?), Karst (Hansien ?) —, 1661 (I. 1075 noot).

Royen, (D.) van —, landschapsklerk, 1803? (I. 602 noot); chef de bureau b. h. lanctdrostambt v. Drente, 1808 (I. 1572 noot. 1656 noot).

Root, Jan Bentheimer boer, 1742 (I. 326 noot).

Roringhe (Goringe (sic) ), Joannes (Johann) —, (sacrista) te Beilen, 1571 (R. 137), 1577 (bladz. 640 noot 2).

Rossen, Mr. J. C. van —, 1797 (I. 887 noot); gecommitteerd representant van Drente, 1799 (I. 1805); president in 'tjustitieels in Drente, 1799 (1. 306 noot), c. 1800 (I. 287 noot).

Ro8sum, Heymrich (Hendrick (sic), Heimrich, Heimericb, Henrich (sic), Henrick (sic)) van —, ontvanger-generaal en landschrijver van Drente, 1578 — 1603

(I. 1772 en noot)-, landschrijver, 1581 (R. 147), 1583 (I. 1041), 1590 (I. 1 noot), 1593 (I. 1056 noot), 1605? (1. 812 noot)\ oud-landschrijver, 1607/8 (Inl. blz. X, XI); overleden, z.j. (Inl. bh. CII), 1609 (Inl. blz. XII), 1627 (Inl. bh. XII).

Roswinckell, Johan —, 1549 (R. 112).

Rusius, predikant, 1621 & '27 (I. 644 noot).

Russchen, 1542 (I. 228, R. 109).

Salamon, Gideon —, officier, 1679 (I. 474).

Sanders, B. —, predikant, z.j. (Inl. blz. LXXIII noot 5).

Sannes, Johannes Petri —, 1592 (I. 1772 noot 1°).

Santee, P. —, overleden, 1808 (I. 1741 noot c).

Schaap, koopman te Amsterdam, 1794 (I. 619).

Schaeff, M. —, scheepskapitein. 1644/9 (I. 548 noot).

Sehaffer, G. 1634 (I. 511 noot).

Scheer, J. van der —, boekverkooper te Coevorclen, 1795 (I. 884 noot).

Scheltema, Mr.J.— ,1805 6 (1.1464).

Schenck van Toutenburg,George —, stadhouder en drost van Drente, z.j. (Inl. bh. IV).

Schiefel, Mr. F. W. —, commies ter griffie van H. H. M. en agent van Drente, 1772 (I. 574); agent 1772/5 (I. 75).

Schyrenbeek \

Schyrenbeeck ' zie op Schiren-

Schyrenbeecke \ beecke.

Schijrenbeicke

Schickhart (Schickhardt),