is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

89*), 1481 (R. 91), 1495 (R. 93); —, zonder titel, 1573 (R. 140);

—, Wolter —, drost van Coevorden en Drente, 1461 (R. 88).

Stierp, Claas Vasters —, 1640/1 (I. 858 noot).

Stijll, Elisaeus (Eliseius) —, wachtmeester, 1666 (I. 953).

Stricker, kapitein, z. j. (lui. bh. XLVII).

Struuck (Siruick),

—, G.—, schutte van Havelte,1603/34 (I. 1268 noot), 1620 (I. 1323); renttnr. v. h. kap. van St. Pieter te Utrecht, 1612 (1. 1268 noot)-, in beide functies, 1611 (I. 1269 noot)-, —, rentmr. v. Dikninge, 1619 (1.638 noot-, bladz. 574,4 noot), 1627? (I. 1778 noot)-, —, kornet, 1653/4 (I. 399); —, ritmeester. 1694 (I 166 noot);

—, Johau —, ontvanger van Drente, tot 1627 (lui. blz. XIII, XX); landschapssecretaris van Drente, z.j. (Inl. bh. XXV), 1627 (bladz. 543), 1627 vlg. (Inl. bh. XX), 1627 a '40 (I. 19 noot), 1627/62 (I. 101 noot), 1627/64 (I. 101), 1627/66 (I. 446 noot, 978 noot), 1635 (I. 1075), 1640 (I. 629), 1641 (I. 1253 noot c), 1643/5 (I. 1027), 1648 (I. 442), 1651 a '60 (I. 297 noot f), 1652 (I. 1091, 1092), 1656/7 (I. 1096 noot), 1661/2 (I. 572), 1663 (Inl. bh. XXV; I. 72 noot, 883 noot), 1664 (I. 925 noot).

Stuieronau, Johan —, 1502 (R. 95*).

Stjirmau, A. —, schutte van Coevorden, c. 1729 (I. 339 noot e);

—, Johan —, ontvanger der generale

middelen te Coevorden, overleden, 1621 (bladz. 572, 2 noot).

Stuye, Geert — schulte van Emmen en Roswinkel, 1516 (R. 100).

Suebring. J. —, 1805/6 (I. 1497).

Tabingh, J. W.—, commies bij het landdrostambt v. Drente, 1808 (I. 1633 noot), 1809 (I. 1612

noot)-,

—, L. - , 1808 (I. 1633 noot).

Tebbertman, J. —, hoofd v. h. roggemagazijn te Assen, 1771/2 (I. 1803 noot); — boschbewaarder te Assen, overleden, 1777 (bladz. 580, 9 noot)-,

—, J.—, 1777 (bladz. 580, 9 noot), 1789 (I 611 noot), c. 1795 (I. 839 noot); Jacob —, boschbewaarder te Assen, 1779 (I. 1187; bladz. 580, 9 noot), 1792/3 (I. 1789, 1790).

Tebing, Wubbegien —, ieed. A. Hilberts, 1790 (I. 955).

Telvoorens, overleden, 1682 (I. 662).

Tesinge, L. —, 1781 (I. 1021 noot).

Thuis, Arent —, 1622 (I. 85).

Tiassens, D. N. —, (overleden'f), 1772 (I. 1158).

Tideman, J. —, landmeter, 1710 (I. 306 noot).

Tjjderaan, M. —, griffier der staten van Overijsel, 1795 (I. 804).

Tyddens, B. —, 1628(1. 1084 noot).

Tyng, Henrick Alerts —, 1640/1 (I. 1204).

Timmer, Hendrik Jans —, 1701 (I. 655, 656).

Tinne, commissaris van oorlog, 1797? (I. 503 noot).

Tissiuck, Johannes —, pastoor te Beilen, 1569 (bladz. 640 noot 1).