is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tollius, Ph. Th. —, griffier van den prins van Oranje, 1677 a 1683 (I. 992 noot).

Tongeren, Mr. J. van—, agent van Drente in 's Gracenhage, z. j. (1. 631 noot, 1198 noot), 1606 (I. 962 noot b), 1608 (1. 68), 1612 (I. 1342 noot), 1614 &'16 (I. 68 noot), c. 1617 (I. 674 noot)-, overleden, 1621 (Inl. blz. XIII), 1627 (Inl. bh. XVIII).

Tonkens (Tonckens),

—, lid v. h. intermed. admin. best. v. Drente, 1799 (Inl. bh. XL); lid v. h. landschapsbest. v. Drente?, 1806 (I. 1497 noot)-, Mr. —, lid v. d. raad v. fin. v. Drente, 1806 (I. 1453 noot)-,

-,J. L. —, 1789/90 (I. 653); — assessor v. Drente, 1807 (I. 1655), 1808 (I. 1546 noot, 1603 noot), 1810 (I. 1547 noot, 1651);

—, W.1789/90 (I. 653).

Touslager, Derck — Euertsz., 1556 (R. 121);

—, Euert —, overleden, 1556 (R. 121).

Toutenburg, R. van den Bietselaer tot— en Batinge, 1625 (I. 377);

—, George Schenck van —, stadhouder en drost van Drente, na 1536 (Inl. blz. IV).

Trip. J. —, raadsheer te Groningen, 1705 (I 303 noot h).

Ubbena, jhr. Joachim Frans —, c. 1664 (I. 883).

Urk, A. van— Hzn., 1796 (1.887 noot), 1810 (I. 1651).

Valcke, Joest (Joost)—, 1593? (I. 1042 noot), 1600 (I. 1772 noot 5).

Vasters Stierp, Claas —, 1640/1

(1. 858 noot).

Veenkarap, N. —, boekdrukker te Groningen, 1793 (I. 872 noot), 1794 (I. 875).

Velde, Geert Jans ten —, 1778 (I. 577).

Velen (Velyn), Harman (Herman) van —, drost van Neuenhaus, 1556 (I. 333 noot, R. 122).

Veltkamp, Hendrik —, 1807 (I. 1740 noot a).

Verbeet, G. — , gebannen predikant van Batavia, 1763 (I. 363).

Verdugo, Franjois de (van) (Frantz van) —, 1581 a 1632 (1. 1226); gecommitteerde v. d. koning van Spanje tot 't bestuur en krijgsoverste van Drente em., 1584 (I. 182, R. 148) ; krijgsoverste, wordt stadhouder en kapiteingeneraal van Drente enz., 1587 (lui. bh. XIX; I. 1244, 1246 ; R. 151 —153); (stadhouder van Drente enz.), 1592 (I. 971 noot), 1594 (L 1061).

Verlet,...—, vrouu; van ...Fledderus, 1751 (I. 1287 noot).

Vernenburch, Joban van —, bisschop van Utrecht, 1344 (R. 148: 1).

Verreijckeu, officier, 1689 (I. 474).

Verschuur, Mr. H. J. afgetreden schulte, 1795 (I. 112 noot a).

Vërsen (Feergsen), van —, kolonel, 1675/8 (I. 519).

Vysscher, Hindrick —, 1556 (R. 121);

—, Johannes —, zie op Visscher.

Villeers, officier, 1682 (I. 474).

Visscher (Vijsscher), Johan(nes)—, 1516 (R. 100), 1534 (R. 105).