is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vledderus, zie op Fledderus.

Vlgbers, Folkeer —, abdis te Assen, 1540 (R. 107).

Voet, Johan (Jan) thoe (ten) —, 1631/4 (I. 1728).

Vockiiige, Rolof — , 1476 (R. 89*).

Volbergen, van —, commies van den ontvanger-generaal der unie?, 1615 (I. 461 noot) ;

—, J. van —, ontvanger-generaal der unie, 1667/74 (I. 465), 1671/4 (I. 447), 1673 (I. 1017 noot).

Vollenhove, J. van —, agent van Drente in 's Gravenhaye, 1714/53 (I. 74).

Voogd, H. —, boekverkooper te Meppel, 1795 (I. 884 noot).

Vog, zie ook op de Vos van Steenwijk;

—, kapitein, 1629 a '93 (I. 396

noot);

—, Mr. Q. —, klerk bij 't Drentsch bi stuur, 1796 (I. 1193 noot), 1796—1802 (I. 924 noot, 1182 noot) ; commies bij de commissie van financie in Drente, 1799 (I. 889 noot, 1146 noot), 1799— 1800 (I. 1725 noot), 1800 (I. 1717 noot)-, afgetreden als zoodanig, 1802 (lal. blz. L) ; commies bij het depart. best. van den Ouden IJsel (Overijsel), z.j. (I. 321 noot, 502 noot), 1802 vlg. (I. 150, 151, 924 noot, 1182 noot), 1802/3 (I. 801 noot), 1803/4 (I. 802 noot)-, secretaris van den raad van financiën in Drente, 1807 (I. 1503 noot) ; secretaris-generaal van Drente, c. 1808 (I. 1108 noot), 1808

(I. 177 noot, 1546 noot, 1629 noot, 1631 noot), 1810 (I. 1547

noot);

—,Gerrit —, landschapsklerk van Drente, 1739/46 (I. 1782), 1740 (bladz. 575, 6 noot), 1742/3 (I. 1783 noot);

—, Mr. H. —, landschapsklerk van Drente, 1795 (I. 922); secretaris der representanten van Drente, z. j. (lal. blz. XLV; I. 472 noot, 809 noot), 1795 (Inl. blz. XXXIII, XXXV, XXXVIII; I. 114 noot, 788 noot), 1796 (I. 279, 501 noot), 1796,7 (I. 1178 noot); secretaris van het interm. ad min. best. van Drente, 1799 (Inl. blz. XL).

Vos, J. de —, rentmeester der domeinen aan 's vijands zijde, 1606/7 (I. 370 en noot);

— ,Steffen de —, schulte van Anlo en Gieten, 1550 (R. 115).

Vos van Steenwijk, (Voss (Vosgs) van Steen wijck(Stenwyck,Steenwiek, Steenwik)),

—, geslacht de —, z. j. (Inl. blz. LXI);

(—) Vos, rentmeester der domeinen van Drente, 1676 (I. 675);

—,C. de —, 1795 (Inl. blz. VI);

—, Henrick (Hijndrick)de—, drost van Drente, z.j. (I. 1052 noot); 1580 (I 724);

—,jhr. Johan de —, 1659 (I. 760 noot);

—, Coert (Coenraedt, Conraedt) <1' (de) —, drost van Drente, 1538 (I. 1037); z. j. (I. 1052 noot); c. 1597 (I. 1045 noot);

—, Reynolt (Reint) de —, drost van Coevorden en Drente. 1598