is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1600 k '03 (I. 1774), 1613 (Inl. blz. XIII);

—, Ludwig--, 1620 (Inl. blz XIII).

Westenhout, I. V. —, 1811 (I. 1693 noot).

Westerboek, A van —. kapitein, 1716 (I. 479).

Westerbolt, B. vau —, 1625(1.377).

Weuelichoue(u), Floreus (Fflorents) van —, bisschop van Utrecht, 1384 (R. 68, 148 : 2).

Wijk, Jannes van—, 1808(1.1741 noot c);

—, (Wijck), D. van dor —, Drentsch representant ter nationale vergadering, 1797 (I 796 noot a); lid v. h. interm. admin bestuur v. Drente, 1799 (Inl. bh. XL).

Wijs, G. de secretaris van 't kapittel van St. Pieter te Utrecht, 1580 a '82—1607 k'08 (1.1268 noot).

Wysch, zie op Wiach.

Wildervank, Adriaan Oeerts —, 1656/7 (I. 297 yioot).

Williuge, Mr. J. H. —, secretaris van den etstoel, 1806 (I. 778 noot, (1669) noot op blz. 459).

Winkel, Koert (Coert)—, 1765 (I. 1211 noot, 1212 noot), 1766/83 (I. 1212).

Winters, H. —, 1897 (Inl. blz. LXXXVIII).

Wisch (Wysch), Hendrik (Heurick)

zoon te—, 1498 (I. 192, R 95).

Withoudt, M. —, landmeter, 1757 (I. 1276).

Witte, Jacob — , 1447 (R. 84).

Wolde, Harm ten—, 1798 (I. 142 noot (3);

—,Jacoh ten „aanteijkenaar" van het veer van Meppel op Atnsterdam, 1730 (I. 1317 noot).

Woldrijnge, Hugo —, 1550(R. 115).

Wolfenbuttel, zie op BrunswijkWolfenbuttel.

Wolfseu, Mr. C. —, agent van Drente in 's Gravenhaqe, 1678/9(1. 481), 1678/90 (I. 73), 1680 4 '82 (I 497), 1681 (I. 73 noot).

Wolvendijk, Lh\ —, 1799—1800 (I. 1085 en noot).

Wormhs, Hans vau —, 1578 (I. 1772 noot 1);

-—, Hermannus van —, advocaatfiscaal, 1603/6 (I. 162).

Worst, Jan Bakker —, 1806 (I. 1740 noot a).

Wubbelinge, J. —, 1741 & '59 (I. 858 noot).

Zandt, Catharina —, boekdrukster te Groningen, 1683(1 932,943), 1685 (I. 948), 1702 (I. 932), 1713 (I. 1078).

Zuylen van Nyevelt, J. A. vau —, landdtost van Drente, 1810 (I. 1594 noot).