is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Index van titularissen.

„Aanteijkenaars."

1. veer van Meppel op Amsterdam: 1730, Jacob teu Wolde (1.1317 noot).

Aartshertogen.

1. Oostenrijk :

1579, Matthias (I. 1233). 1621, Albertus (I. 1226 noot).

Aartshertoginnen.

1. Oostenrijk:

1622—1632, Isabella (I. 1226 noot).

Aarts-thesauriers.

1. Frankrijk (keizerrijk):

1810, le Brun (blz. 522, IY noot).

Abdissen.

1. Assen:

1540, Folkeer Vlghers (R. 107).

2. Dikninge :

1569, Cunera Sloot (R. 134).

Abten.

1. Dikninge:

1H63, Johannes (R. 54). 1569— 1571, Hürmannus van der Burcht (R. 134—136).

Adjunct-Commiezen.

Drente (provinciale griffie) :

1826 —1829, J. S. Maguiu (Inl. blz. LV1) ')•

1857—1859, Mr. H. J. Smidt (Inl. blz. LXX) 2).

Administrateurs.

Dikninge (abdij):

1591, A ntonius Holle (bladz. 640, noot 1).

Drente (kus ad pios usus) :

1799 —1809, Leffert Hoviugh (I. 1799 noot).

Drente (vaart en venen):

1771-1783, W. H. Hofstede (I. 1273 noot, 1274 noot, 1307, 1337 *ioot).

1784-1785, Mr. L. O. Kymmel (I. 1273 noot, 1274 noot, 1337 noot).

Advocaten.

1704, Beeltsnijder (1.1127 noot).

1750, A. H. Foppiuga (I. 877 noot).

') Vergelijk: Archivarissen en commikzkn.

') Vergelijk : Archivarissen, Griffiers en Commiezen.

46