is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. te Eelde :

c. 1660, Johan Njjsingh (1. 748

noot).

2. te Hoogeveen:

1784, Mr. H. J. Carsten (1.771 noot).

1789—1790, Mr. C. E. Carsten (I. 653).

3. te Meppel:

1680, Berent Kiers (bladz. 578, 7 noot).

1800—1803, Mr. J.Blora(I. 1726

noot).

Advocaten-Fiscaal.

1. Drente (geestelijke goederen): j 1603 —1606, Hermannus van

Wormbs (I. 162).

1607 —1613, Dr. Melle Brun-

sema (I. 97 noot, 162). 1630—1634, Joannes Sluyter

(I. 1727, 1728).

1634—1638, Mr. Jan van Alten

(I. 1729, 1731, 1732). 1635, Johannes Krythe (I. 1730).

2. departement Drente (middelen

te lande) :

1807—1810, Mr. J. J. W. van Prehn (I. 1746).

3. departement Groningen (middelen

te lande):

1810, H. J. Arntzenius (1. 1762).

Agenten van Drente.

1. in 's Gravenhage :

1606— 1621, Mr. Jan van Tongeren, (I. 68, 631 noot, 674

noot, 962 noot b, 1198 noot, 1342 noot).

1614 4 '16 (sic) '), Harmen vau Dulman (I. 68 noot).

1623—1624, Dr. A. vau Berlicom (I. 69, 1054 noot).

1625 — 1628, L. van Kinschot (I. 70).

1629—1666, Mr. Marten van Persijn (I. 71, 511 noot, 709 noot, 710 noot, 711 noot, 712 noot, 713 noot, 986, 1089, 1093, 1094, 1237 noot, 1239 noot, 1817 noot).

1663—1676, Mr. Andries van Persijn (I. 72).

1678-1690, Mr. C. Wolfsen (I. 73, 481, 497).

1714—1753, J. vaii Vollenhove (I. 74).

1772-1775, Mr. F. W. Schiefel (I. 75).

1781 —1789, Mr. P. van Petten (I. 76).

1621, 1627, wijlen Mr. Jan van Tongereu (Inl. blz. XIII, XVIII).

1679, wijlen Mr. A. van Persiju (I. 631 noot).

Ambtmannen ').

1. Coevorden en Drente :

1445, Aleph van Haren (R. 83).

1476—1481, Johan Stelling (R 89*, 91).

1508, Roloff van Munster (R.97).

1668—1670, H. W. M. vanBemsaw (I. 714) 8).

') H. v. Duimen was agent in 1622/3. s) Vergelijk Drosten enKASTELEiNS. 3) Alleen Coevorden genoemd.