is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Utrecht:

1046, Bernoldus (Inl. bh. II). 1141, Herbertus (K. Ij. 1169, Godefridus (R. 3). 1215, Otto, elect, (I. 665 noot). 1217, Otto, (t. z.pl.). 1344, Johannes van Vemenbureel. 180,182; R. 44,148:1). 1384, Florens van Weuelinchouen (1.181,182; R.68,148:2). 1 394—1412, Frederic van Blanckenhem (Inl. blz. IV, XIX; I. 183-185, 1074, 1075; R. 69, 77, 126). 1447, Koedolph(I.186,187;R.85). 1457—1495, Dauid van Bourgoeudiën (1.189,191; R.87,93). 1498—1516, Frederick markgraaf van Baden (I. 192, 193 ; R. 95, 99).

1519—1520, Philips van Bourgoingnen (I. 194. 195; R. 101, 102). Boekdrükkers(ster8).

1. te Amsterdam:

1722, Cornelius ab Hoogenliuysen (I. 624).

2. te Franeker :

1595, Gillis van den Rade (1.

623 noot).

1597, Abbe Wybes (I. 623 noot). 1612—1613, Vlricus Balck (I. 623 noot).

3. te Groningen:

1683—1713, Catharina Zandt

(I. 932, 943, 948, 1078). 1748, W. Febens (I. 1265 noot). 1793—1794, N. Veeukamp (I.

872 noot, 875).

1795—1796, J. Bolt (I. 884, 885, 1117).

4. Afeppel:

1730—1747, J. Lensink (1.353, 1109).

1753—1758, J. van Buren Lensink (I. 871, 950, 1079).

Boschbewaarders.

1. te Assen:

...— 1777, J. Tebbertman (bladz.

580, 9 noot).

1779—1793, Jacob Tebbertman (I. 1187, 1789, 1790; bladz. 580, 9 noot).

Brigadiers. 1727—1730, van Echten (I. 428 noot) ').

Burgemeesters.

1. Groningen:

1373 a '82, Otto Pollemau (Inl. bh. IV).

2. Coevorden:

1792, J. Muller (I. 331 noot).

Burggravinken.

1. Kirrhberg:

1788, Louisa Isabella (I. 1260 noot s).

Chefs de bureau.

1. landdrostambt Drente:

1808, van Royen (I 1572 moo<). 1809- 1810, Mr. G. W. van der Feltz (I. 1571, 1621 noot, 1652 noot).

Cherchers der middelen

te lande.

1. te Diever:

1808—-1809, Roelof Abels de Vries (I. 1735 noot b).

') Vergelijk Kolonels.