is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. te Ruinen :

1808—1809, J. J. Kuiper (I. 1735 noot a) ').

Deurwaarders.

1. Serreeten Raad :

1571, Philips Numan (I. '210,

R. 139) *)

1571, Pompilius Numan (R. 139) »).

2. te Assen :

1757-1761, P. Haak (I. 598, 1080).

3. te Ruinen {der middelen te lande) : 1808—1809, J. J. Kuiper (I.

1735 noot a)4).

Directeuren.

1. fortificatiën te Coevorden : 1718, Mellerna (I. 339 noot a).

2. genie :

1786, Dumoulin (I 985 noot)6).

3. koninkl. opvoedingsinstituut te

Assen s):

1809. HL.deGrave(I. 1600»oo0-

Drosten 1).

I. Drente en Coevorden '):

1461, Wolter Stellinges (R. 88). 1495, Johan Stellinck (R. 93).

') Tevens deurwaarder *) Ordinaris-deurwaarder.

8) Eerste deurwaarder.

*) Tevens chercher. •) Directeur-generaal.

8) Dit kwam niet tot stand. ') Zie voor de drostenbenoemingen Magnin's Geschiedkundig Overzigt.

8) Vergelijk: Ambtmannen en Kastelbins.

1516, Hermen van den Clooster (R. 100) »)•

1534, Johan van Selbach (R. 105).

c. 1536?, George Schenck van Toutenburg (lui. blz. IV) ') 8).

1538. Coert d'Vos van Steenwijck (I. 1037) 2).

1541 —1556, Reynolt van Bourmannia (I. 333 noot\ R. 108, 122).

1558, Engelbrecht van Eusse (I. 722) 2).

1573, Jaerich van Botnija (R. 140).

1576—1585, Euert van Ensse (1.674, 723, 1345 noot, 1773).

1579. Claes van Bourmaunij (I. 704) 4).

1580, Hen riek de Vos van Steenwijck (I. 724, 1052 noot)2)-

1596 —1634, Caspar van Ewsum (I. 166 noot, 616, 705, 70ö noot, 725 noot, 812 noot).

c. 1597, Coeuraedt de Vos van Steenwjjck (I. 1045 noot, 1052 noot) 2).

1598, Reynolt de "Vos van Steenwyck (I. 705 noot).

1606, Folcart van Fritema (I. 85 noot) *).

16 42, Echten (1. 398) 2).

1652 —1653, Rutger van den Boetzelaer (I. 729) ').

1668—1673, Henriek Munster

') Alleen Coevorden genoemd. ') Alleen Drente genoemd. 3) Vergelijk Stadhouders. ') Provisioneel drost van Drente. 5) Drost van Drente van 's vijands zijde.