is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wilhelm van Bernsaw (I.

633 noot c, 714, 715, 718 noot, 1229 noot, 1330 noot) '). 1673 —1675, Carel Kabenhaupt (I 95 noot, 633 noot c, 715, 716, 969, 1229).

1674, Johan van Welvelde tot Oosterbroeck (I. 716) 2).

1681, Johau van Welvelile tot

Oosterbroeck (I. 719) '). 1685—1692, E. A. baron van Pallandt (I. 92 noot, 718 noot, 720 noot, 732-735, 1257) >). 1753— ... A. C. van Heiden

(bladz. 3, I noot-, I. 98) 1). 1777— vóór 1787, S. P. A. van Heiden (bladz. 3,1 noot; I. 98, j 345) ').

1609 -1623, wijlen Euert van '

Ensse (I. 674).

1639, wijlen Caspar van Ewsum,

(I. 707 noot).

1643, wijlen Rolof van Echten

(1. 709 noot).

1668, wijlen R. van den Boetzelaer (I. 714).

1675, wijlen C. Kabenhaupt (I. 717).

2. Leerorth :

1548—1551. Clawes Fresen (K. 110, 117).

3. Lingen :

1606—1625, Micault van Indevelde (I. 85 noot, 87 noot).

4. Neuetihaus:

1556, Harman van Velen (I. |

333 noot, R. 122).

') Alleen Drente genoemd. ') Verwalter-drost van Drente.

Eigenerfden.

1. Drente:

1613, Jobs. Dortmundfy (1.1052 1613. Johs. Florig ^ noot).

Erfprinsen. 1791 —1792, Willem (I) (1.1260 noot u).

Erfstadhouders ').

1. Drente :

'748—1751, Willem Carel Hendrik Frino prins van OranjeNassau (I. 1259 noten a, b). 1764—1795, Willem V prins van Oranje-Nass u (1.57, 785; t259 en noten a, e, f, g; 1260 noot m). 1752 —1756,wijlen Willem Carel Hendrik Friso prins van Oranje-Nassau (1.1259 noot c).

Etten.

1. Drente:

1710, Lucas Njjsingh i (1. 306 1710, Johan Sichtermun^ noot). 1771 —1772, Joh8. Meyer(I. 1803 noot).

1781, Mr. J. van Lier (1.626 noot).

Gedeputeerden.

1. Drente:

1620 a '23, Koelof!' van Echten tot Echten (I. 1054 noot, 1343).

1640, jhr. W. H. van Wei-

velde (I. 1088 noot). c. 1665, Niesingh (I. 1166 noot). 1665, J. de Vos van Steenwik tot den Havikhorst (I. 102 noot).

') Vergelijk Stadhoddkrs.