is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1675—1677, Gleints (I. 519). 1675—1678, van Hervelt (1.519). 1698, Rutger van Dongen (I.

1230 noot).

1716, A. van Westerbeek (I. 479).

1. te Emden:

1627—1634, Diedrich Hans

Moda (I. 397, 511) •). 1627—1634, Eerentreiter (I. 511).

1627—1634, Eysinga (I. 511). 1627 —1634, Ovingk (I. 511).

2. te Coevorden :

1639, Andringa (I. 974 noot). 1639, Polman (I. 974 noot).

3. te Lingen:

1626, Lucas Cairo (I. 1226 noot) 2).

4. te Ruinerwold :

1800, H. Arents Pol (I. 1413)3).

5. van het jacht „Drenthe" : 1644-1649, M. Schaeff(I. 548).

Kapiteins-Generaal *).

1. Nederlanden:

1561, Emanuel Philihert hertog

van Sauoyen (R. 124). 1579, Matthias (I. 1233). 1586, Robert graaf van Leycester (I. 1226 noot).

1759, hertog van BrunswijkWolfenbuttel (I. 1259»ioo<d).

2. Drente, Friesland, Groningen,

Lingen, Overijsel, (Gein en Zutphen) :

1556—1564, Jan vanLigne(K. 123 '). 124 '), 126, 128'), 130»), 131 '))■

1568—1571, Charles de Brimeü

(R. 133 *), 138 ■)). 1575, don Luis de Requesens

(R. 144 0) ).

1580, Georg vau Laiaing (I. 1055).

1587—1589, Fran^ois van Verdugo (I. 1244 4), 1246 '); R. 152 4), 153 6) ).

3. Utrecht:

1590, Mauritz prins \an Oranje (I. 1248).

Kasteleins 6).

1. te Assen:

1806, Fix (I. 1549 noot).

2. van Coevorden :

1558, Engelbrecht vau Ensse (I. 722).

Keizers.

1. Duitschland:

1046, Hendrik lil (Inl. blz. 11). 1141, Conradus II rex (R. 1).

') Vóór 1627 zonder plaatsaanwijzing.

*) Kapitein van een compagnie curassiers.

®) Kapitein-commandant van de burgerwapening.

4) Vergelijk Gouverneurs en Stadhouders

') Zonder Drente.

a) Alleen hier ook Gelre en Zutphen; doch zonder Drente

3) Zonder Lingen en Overijsel.

4) Zonder Overijsel.

3) Alleen Drente.

') Vergelijk Ambtmannen en Drosten.