is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1152, 1169, 1176, Frithericua,

(rex, Romünorum imperator, imperator), (R. 2, 3, 4).

1537 — 1555, Charles, (I. 197 198,200, 201 ; R. 106 »), 119, 120).

Keurnooten.

1. Peise:

1563, Johan Ebbijnghe (R. 127).

1563, Johau Prys Schurynghe (R. 127).

Klerken.

1. Drente (landschapssecretarie) :

begin 17de eeuw, 1635, Henrick Wejjnichman (I. 1075 noot, 1247 noot).

1653—1684, laatst 17do eeuw, Oaspar Mouter (Inl. è/z.XXII, XXXII; I. 176 en noot, 446 noot, 651, 844 noot, 848,850 noot, 851, 852, 853 en noot, 858 noot, 919, 1032 noot, 1064 noot, 1773 noot, 1781; bladz. 575, 6 noot).

1699, (Joh.) Monter (I. 1029).

1739- 1746, Gerrit Vos (I. 1782, 1783 noot ; bladz. 575, 6 noot).

1757 -1784, W. H. Hofstede (Inl. blz. XXVIII en noot 2 ; I. 7 noot, 9 noot, 106 en noot, 156, 167 noot, 315 noot, 472 noot, 858 noot, 920, 1174 noot, 1305 noot, 1336 noot, 1351, 1789, 1790, 1793, 1801 noot).

....-1786, Mr. P. Hofstede (Inl. blz. XXXIII).

1786-1795, J. Hofstede (Inl.

Roomsch keizer.

blz. XXIII, XXXIV, XXXV; I. 114 noot, 1163). 1795, H. Vos (I. 922). 1796-1802, Mr. G. Vos (1.924

noot, 1182 noot, 1193 noot). 1803?, D. van Royen (I. 602 noot).

1809, R. Boelens (I. 1628noot)').

2. Drente (ter griffie van H.H.M.)2) : 1772, Sehiefel (I. 574).

1776, Bymholt (I. 574).

3. Stad en Lande (ter griffie van

H. H. M.)*):

1658, van der Haar (I. 574). 1717, Hoppinck (I. 574).

Koekbakkers.

1. te Coevorden :

1781, Hiltebrand Nyenhuijs (I. 1021).

Collecteurs van den tdrftol. 1. te Meppel:

1622-1624, Johan Peterss. Budde (I. 1800).

Kolonels. 1587, Fran^ois van Verdugo

(R. 151) s).

1675—1678, van Vërsen (I. 519). 1675—1678, ter Bruggen (I. 519).

1706, Junius (I. 403). 1726—1727, van Echten4) (I. 527).

1775—1776, Fourgeont(I. 554).

') Klerk bij het landdrostambt. ') Tevens commies ter griffie van H. H. M.

3) „Couronnel" van een regiment Walsche knechten.

4) Vergelijk Brigadiers