is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1646, v. Hoogenbuysen (I.44I). 1675 a '79, W. Hoppinck (I. 520) ')•

1686 ?, 1715?, Hoppinck (I. 159, 522 noot).

Commissarissen.

1. van oorlog :

1797 ?, Tinne (I. 503 noot)

2. in Drente (van de verponding): 1809, Mr. P. Walier (I. 1633).

3. der proosdij van Farmsum: 1549 —1551, Joachimus Schut-

torpius (R. 113, 118) 2).

4. te Groenlo:

1621, Gysbr. van Elshout (R. 97).

5. in Noordenveld (». d. deken v.

Drente):

1508, Mr. Hu bert, (R. 97) 2).

Koningen ').

1. Engeland:

1691, Willem (III) (I. 1257).

2. Holland:

1807—1810, Lodewijk Napoleon (Inl. blz. VIII; bladz 552, III noot).

3. Castilië enz. :

1565 — 1587, Philips (I. 674 noot; R. 132, 135, 142,151) 4).

4. Nederland :

na 1792, Willem I (I. 1260 noot u).

') Zie noot 4 op blz. 721, le kolom. s) Vergelijk Pastoors. ') Roomsch-koningen,zieo/jKEizER8. 4) Vergelijk Spanje en Hkeren.

i. Spanje:

1552—1555, Charles (R. 119, 120).

1565—1589, Philips(I. 211,212, 1038; R. 153)').

conventualen. . Dikninge:

1569, Anthonijs Meuöss,priester.

(R. 134); vermoedelijk = 1571, Anthonius (Holle?) (R. 136, 137).

Kornets.

1653 — 1654, Lepel (I. 399). 1653—1654, G. Struuck (I. 399).

Kuipers.

1569, Karst Janss. (R. 134).

Landdrosten.

Drente:

1810, Mr. P. Hofstede (I. 1594 noot).

1810. J. A. van Zuylen van Nyevelt (I. 1594 noot).

Landcommandeurs.

Duitsche Orde, balie van Biessen : 1552, Wyuault van Breyll (R. 119).

Landmeters.

1615, Jan de la Haejj (I. 294). 1615, J. Sems (I. 294, 295 noot, 298 noot).

in Drente werkzaam:

1643 - 1663, B. Lyphardt(I. 283

noot, 843).

1656, C. Edskeng (I. 297 noot d).

') Vergelijk Castilië en Heeren.