is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1672, J. Carsten (I. 1330 noot)

1710, J. Tidemau, (I. 306 noot).

1741-1759, Eleveld (L 858).

1741 —1759, Marisseu (I. 858).

1757, M. Withoudt (I. 1276).

1764—1794, A. Meursinge (I. 214 noot, 1160 noot).

1767, J. J. Stakman (I. 1302).

1791 — 1794, L. Grevjjlink (I. 1160 noot, 1294).

1802, B. W. Cranssen (I. 319 noot)').

c. 1809, H. Coops (I. 1555).

2. in Friesland werkzaam:

1643, Radijs (1. 283 noot).

lan ((schrijvers.

1. Drente:

1573—(1583?), Johan Muss vau Couorden (I. 1771 en noot, R. 140).

(1578?)- 1605?, Heymrich vau Rossum (I. 1 noot, 812 noot 3, 1041, 1056 noot, 1772 en noot, R. 147).

1614, B. Lypbardt (I. 1074).

1627— c. 1664, Jacob Schickhart (I. 19 en noot, 99, 748 noot, 757 noot, 881 noot, 883 en noot, 1075, 1092, 1120 noot; bladz. 3, I noot).

1664—1666, Wol ter Sicbterman, (I. 102 noot, 883 noot, 925).

1666—1669, J. Nijsiugh (I. 100, 667 noot).

1683—1700 (sic), Dr. Gerh. van Selbach (1. 302 noot, 303 noot, 853 noot, 994).

1702, B Kiers (I. 739 noot).

1723, Q. Kecltsnjjder (I. 1350 noot).

1725-1729, li. J. Ellents (I 835 noot, 864 noot, 927).

1751—c. 1775, Mr. J. Kjjturael (Inl. blz. XL Vil; I. 308, 703 noot, 881 noot, 1275 noot, 1278 noot).

1779- 1791, Mr. W. H. Erkenswijk (I. 579 noot, 768 noot, 985 noot, 1011, 1804).

1795, Mr. (M.) Dassen (1.928).

1607, 1611 ?, wijlen Johan Muss van Couorden (Inl. blz. IX, X; I. 1058 noot).

1607 en 1608, Heymrich vau Rossum, afgetreden, (Inl. bh. X, XI).

c. 1609, wijlen Heymrich van Rossum (Inl. blz. XII).

1664, 1667, wijlen Jacob Scliickhart (I. 925, 926, 1120 noo<).

1795, Mr. Homari, afgetreden, (I. 928).

1796, Mr. W. H. Erkeuswjjk, afgetreden, (I. 1178 noot).

Leden van Departementale Raden.

1. Wester-Eems (departement):

1811. Mr. Kuiphorst (I. 1709).

Lkden v. d. commissies v. d.

gewapende burgermacht en de bürgekwapening.

1. Drente:

1798, L. Kniphorst (I. 1358).

Leden van Intermediair

Administratieve Besturen.

!) Te Annerveensche-kanaal.

1. Drente: