is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Oranje-Nassau:

1730-1751. Willem (IV) Carel Hendrik Friso (I. 428 noot, 1253 noot j, 1259 noot a).

1767-1785, Willem V (1.785, 1260 noot m).

1813, Willem (Tul. blz. VIII).

1751 en 1752, wijlen Willem (IV) Carel Hendrik Friso (I. 1259 noten b, c).

1765, wijlen Johan Willem Friso (I. 1259 noot o, 1260 noot k).

6. Spanje:

1550. Philips (R. 114, 199).

Prinsessen.

1. Brtinswijk:

1780, Louise Amalia (I. 1260 noot r).

2. Engeland:

1752—1758, Anna (I. 56 en noot, 1259 noot c).

1759, wijlen Anna (I. 1253 noot d).

3. Nassau :

1664 a'74, Albertine(l. 1256) ).

4. Oranje-Nassau :

1770, Frederica Louiso Wilhelmina (I. 1260 noot p).

5. Pruisen:

1767—1769, Wilhelminu (I. 1260 noten m—g).

1791—1792, Fredrika, Louisa Wilhelmina (I. 1260 noot u). i

') Vergelijk Gravinnen.

3.

„Prizeerders"

van het vee vallende in de belasting op het bestiaal.

te Eext:

1807, J. M. Braame (I. 1463).

Procureurs-Generaal.

Drente (etstoel):

1806, Mr. L. Oortwijn (I. 778 noot, (1669) noot op bladz. 459).

Proosten.

Utrecht (kapittel der St. Mar iakerk) :

1573, Johan Fonck (R. 142).

Proveniers.

Dikninge :

1569—1612, (1615 ?), Karst Janss. (I. 671, R. 134).

Raadpensionarissen.

Holland:

1633, Adriaan Pauw (I. 904

noot).

Raden.

van den keizer:

1548, Robert de Bouloigne(R. 111).

van den koning van Spanje : 1622 a '30, Anthoni Broersema

(I. 87 noot, 88, 1226 noot). 1626 a '30, Johan Cuijermans

(I 87 noot, 88, 1226 noot). 1624—1627, Herman van Munster (I. 89).

van den Secreeten Raad : 1552, Mr. Euerard Nicolaj (R. 119).