is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Drente :

1725, H. J. Ellents (I. 864 noot) ').

1795, W. H. Hofstede, gewezen, (lal. blz. XXXIV)1).

5. Groningen (stad):

1705, J. Trip (I. 303 noot h).

6. Ooerijsel, Drente en Lingen: 1561, Mr. Gerlich Doys (R.

124).

Redoers.

1. Appingedam :

1549, Menno Houwerda (R. 112)»).

Regentessen.

1. Er fneder landen :

1564, Margarita hertogin van Parme (R. 128 4), 130).

Rentmeesters.

1. Assen (rentambt):

1628, Jan Tymans (I. 1084). 1757—1759, J. Ellents(I. 593). 1803, J. C. Andreie (I. 613 noot).

2. Dikninge (rentambt) :

1601 —1618, Tymen ter Linde (Int. blz. XXVI; bladz. 574 4 noot).

1618 — 1619, G. Struuck (1.638

noot; bladz. 574,4 noot). ... — 1760, W. Lunsiugh (I. 653 noot).

') Tevens landschrijver.

*) Tevens secretaris.

3) Vergelijk Hovelingen.

Regentes en gouvernante

1619, Tyman ter Linde, gewezen, (I. 638).

3. domeinen in Drente :

1598, Herman Harekens (bladz.

573, 3 noot).

1607, J. de Vos (I. 370 noot) '). 1617, Reinolt de Vos van Steeu-

wjjck tot Ansen (I. 1070). 1633 ?, wijlen Harckens (I. 683).

4. Dwingelo (O. L. V.-vicarie): 1604, Paulus van Nuis (I. 163

noot a).

5. te Groningen:

1585—1592, Fieco Fritama (I.

1773 noot-, R. 155, 157).

6. Utrecht (kapittel der St. Pieters¬

kerk) :

1611 — 1612, G. Struuck (I. 1268 noot, 1269 noot).

7. Veluwe (contributiën) :

1596 — 1600, Gerhart Giginck (I. 1058 noot)*).

8. te Vollenhove:

1576 & '80, Johan van Hattura (I. 1345 noot) s).

Representanten.

1. Drente ;

1795, Abbering .

1795, Pieks ( (I. 788 noot).

1795, Ramaker '

*) Aan 's vijands zijde. *) Ook ontvanger der contributiën van Drente.

') Aan 'i kouiugs zijde