is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11. Coevorden:

z. j., R. Camerlingh (I. 963 noot).

c. 1729, A. Stuirman (I. 339 noot e).

12. Meppel:

1649 a '59, Pb. Schickhart (I.

242 noot).

1785—1792, Mr. C. Kniphorst (I. 579 noot, 580).

13. Norch:

1508, Bernijer Hinricus (R. 96). 1771—1772, Mr. J. Horaan (I. 1803 noot).

14. Peise:

1556, Johau tem Barch (R. 121, 127)1).

15. Pesse :

1569, Johan Harmenss. (R. 134).

16. Roden :

1508, Otto Landt (R. 96).

17. Roder wolde:

1508, Gert Pouweis (R. 96).

18. Rolde :

1794—1795, C. Hilbrands (I.

635 noot, 781 noot).

19. (Roswinkel ?) *):

1498, Egbert ten Dike (R. 94).

20. Ruinen :

1774, H. Erkenswijk (I. 1336 noot).

') Ook van Vries.

*) Vergelijk Emmev-Roswinkel.

21. Sleen :

1516, Henric Schirenbeecke (R. 100).

1534, Harmen Schijrenbeicke (R. 105).

1561—1564, Roleff Schyrenbeecke (I. 334 noot; R. 125, 129).

1795, H. J. Verschuur, afgetreden, (I. 112 noot a) ').

22. Vries :

1556, Johan tem Barch (R. 121, 127) 2).

1692 — 1698, P. Budde (I 1230 noot) 3).

1692 — 1698, L. Wolthers (I. 1230 en noot).

23. Ztceelo ;

1795, H. J. Verschuur, afgetreden, (I. 112 noot a)4).

Secretarissen.

1593 H. ter Steghe, (I. 724 noot) *).

1. Drente (landschap):

1601 — 1627,Hubertus Weijnichmau (Inl. blz. XIII, XV, XVII, XXV ; I. 5 noot, 18 noot, 20 noot, 27 noot, 38 noot, 47 noot, 61 noot, 71 noot, 77 noot, 83 noot, 378 noot, 639, 642 noot b, 742 noot, 918, 1015 noot, 1054 noot, 1074, 1246 noot, 1247

') Ook van Zweeloo ') Ook van Peise. ') Verwalter-schulte vau Vries. 4) Ook van Sleen.

3) Secretaris en notaris. — Vergelijk 10. Hasselt.