is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. Drente (stadhouder): 1594,Bernart Boncamp(I.1061).

8. Drente (gecommitteerden tot de

Coevorder zaken): 1683, Qerh. van Selbach (I. 1354 noot).

9. Drente (etstoel):

1806, Mr. J. H. Williuge (I. 778 noot, (1669) noot op bladz. 459).

10. Groningen (van den koning): 1592, Popco Euerardy (R. 157). 1592, P. van Maerhusen (R.

157).

11. Hasselt:

1563 a '94, Zeger ter Steghe

(I. 724 noot) ').

1563 k '94, 1615? (na 1569), 1618, S(ybrand) Siccama (I. 671 noot, R. 134).

12. Coevorden:

1771—1772, J. de Blécourt (I. 1803 noot).

13. Utrecht (kapittel der St. Pieterskerk) :

1580 a '82—1607 a '08, G. de

Wjjs (I. 1268 noot). 1608—1634, C. Brunings (I. 1268 noot, 1269 noot).

14. Wester-Eems (departementalen

raad i.h. departement v.d.—): 1811, J. Oosting (1.1709 noot)

l) Zie hierboven een secretaris H. ter Steghe zonder plaatsaanwijzing

Syndici.

1. Groningen:

1759, J. H. Lobman (I. 312 noot b).

„SOLLICITATOR OFT ADVOCAET

Tder p istoren und geistliken „guderen in Drente 1603, Carst van Lingen (I. 365 noot).

Stadhouders ').

1 .de Nederlanden :

1561, Emanuei Philibert hertog

van Savoye (R. 124). 1581, Wilhelm prins van Oranje graaf van Nassau (I. 1226 noot, R. 147).

1587, hertog van Parma (R. 151).

; 2. Drente, Friesland, Groningen, Lingen, Overijsel, (Gelre en Zutphen):

c. 1536?, George Schetick van Toutenburg (lui. blz. IV) 2). 1550—1565, Jan van Ligne (R. 114, 119, 120, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 132) 8). 1568--1571, Charles de Brimeu

(R. 133 *) 138 5) ). 1575. don Luis de Requesens

(R. 144)'). 1579—1580,Georg vau Lalaing (I. 704, 1055).

') Vergelijk Erfstadhouders.

■> Vergelijk Drosten.

') Zonder Drente, behalve R. 126.

4) Alleen hier ook Gelre en Zutphen;

doch zonder Drente.

') Zonder Drente.

6) Zonder Lingen en Overijsel.