is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volmachten.

1. te Aleppel:

1775, Jan Claseu (I. 1118). 1775, Claas Cuinder (I. 1118).

vooboangers van Israëlietische gemeenten.

1. Hamburg ;

1722, Christianus Meyer (I. 624).

Vorsten ').

1. Nassau :

1661—1676, Heudrik Casimir (I. 1253 noten f en g, 1256).

') Vergelijk Gbaven.

1696, wijlen Hendrik Gasimir (1. 1260 noot h).

Vrijheeren.

1. Kniphausen:

1677 — 1678, üeorge Wilhelm (1. 670).

Vrouwen. [ 1. Dikninge :

NB. Zie op Abdissen. 2. Hongersmilde :

1728—1763, A. Al. van Marcelis (I. 904 noot).

w achtmeesters.

1675, Elisseus Stjjll (I. 953).