is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—, ontvanger-generaal v. h. college ter admiraliteit te —, 1647 (I. 548);

—, commissie van koophandel en zeevaart te —, 1800 (I. 1318). Anderen, z.j. (Iul. blz. IV noot 2). Andersche dijk, 1621 a 1700 (I.

1332 noot).

Ane (Aneu), 1773 (I. 265).

Anlo (Auloe, Anloo), 1169 (R. 3), 1578 (I. 1771 noot), 1591 (R. 154), 1635 (I. 368 noot), 1668 (I. 1169), 1694 (1. 868 noot), 1795/7 (I. 887 noot), 1807 (I. 1463);

—, kerspel, 1565 (I. 686, R. 132),

1798—1800 (I. 1389 >)); —, gemeente, 1812 (I. 1706 noot),

1812/3 (I. 1667 noot) -,

—, kerk te —, 1444 (R. 82); —, schulte, kerkvoogden enz. van 't

kerspel —, 1615 (I. 380); —, schulte van —, 1550 (R. 115 ')), 1715 (I. 405 noot), 1752(1.309), 1804 (I. 579 noot), 1811 (I. 1694 noot)-,

—,pastoor te—, 1444 (R. 81); —, commissie v. d. gewap. burgermacht van — enz., z.j. (bladz. 439, « noot);

—, raad van discipline i. h. arrondissement — enz., z.j. (bladz. 446 « noot).

Annen, 1612 (I. 1150), 1668 (I. 1169), 1686/92 (I. 687), 1710 (I. 305 noot h);

—, marke- en veengenooten van —, 1634/43 (I. 1165), 1759/62 (I. 1154).

Annerveen, 1710 (I. 305 noot h),

') Anlo en Gieten.

1756 (I. 310 noot), 1794 (I. 1160);

—, het Boerbroek te —, 1794 (I. 1160);

—, 't Spijkerboor-verlaat op — (Annerveensch verlaat), 1772 (I. 1158), 1804 (I. 579 noot).

Annerveensche-kauaal, 1802(1.319 noot).

Annerveensche compagnie (Aunerveensche h™. comp".), z.j. (Inl. blz. XLVIII), 1768 (I. 577), 1784 (I. 578), 1785—1803 (I. 579), 1792 (I. 580), 1807 (I. 1546), 1809/10 (I. 1547), 1810 (I. 1666).

Anreep, 1641 (I. 215), 1660 (I. 216), 1787 (1. 1072 noot).

Ansen, 1679/82 (I. 498 noot), 1682 (I. 752 noot), 1693/5 (I. 868 noot), 1808 (I. 1565);

—, heer van—, 1629 (I. 372);

—, kerspel Pesse, Echten en —, c. 1798? (I. 1404);

—, schulte van Ruinen — en Reebrugge, 1811 (I. 1661 noot)\

—, commissie v. d. gewap. burgermachtvan — enz., z.j.(bladz. 443, X noot), 1798—1800 (I. 1405);

—, raad van discipline voor — enz., z.j. (bladz. 446, P noot).

Antwerpen, 1571 (R. 138), 1575 (R. 144;.

Apel (Aepel, Aepell), ter—, 1614 (I. 86), 1644 (I. 295 noot c), 1660 (I. 825), 18de eeuw (bladz. 183 noot), 1758 (I. 312 noot), 1759 (I. 312 noot b), 1761/2 (I. 312 noot c), 1770 (I. 313 noot, 1176 noot);

—, (bisschops)dijken bij—, 1665/6

48