is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Astebrinck, erf te Halen, 1629 (I. 372).

Auersticht, zie op Oversticht.

Bakkeveen(Backevene, Backeveen),

1508 (R. 97);

—, heer van —, 1705 (I. 306 noot). Bakkeveensche vaarten eu verlaten,

1756 (I. 1275 noot).

Ballo, 7..]. (Iui. blz. IX).

Barge (Berge), buren van —, 1482 (R. 92).

NB. Veryelijk Noord- en Zuidbarge.

Bataafsche geinoeuebest( republiek), 1795 (I. 1117), 1799 (I. 1223 noot), 1805/6 (1. 1812); -,H. H. M. verteyenwoordiyend

het—, 1795 (I. 1830); —, uitvoerend bewind der—, 1796 a '98 (I. 124), 1798 (I. 1836); —, wetgevend lichaam der—, 1796

(bladz. 430, III noot); —, constituee rende veryaderhty representeerend het Bat. volk, z. j. (bladz. 591, F noot), 1796 a '98 (I. 124, 132), 1798 (I. 1810);

—,intermediair wetyevend lichaam

der-, 1798 (I. 1837); —, verteyenwoordiyend lichaam der —, 1798 (I. 798 noot), 1799 (I. 889 noot);

— , eerste kamer v. h. verteyenw.

lichaam der—, 1798(1. 576 noot)\ —, intermediair bestuur der —, 1798 (I. 1838);

- , intermediair uitvoerend bewind

der-, 1798 (I. 1839); —, uitvoerend bewind der—, 1798 (I. 538 noot, 798 noot, 799 noot, 888, 889, 890 noot, 891, 1400),

1798/9 (I. 894,895,897, 1132), 1798—1801 (I. 1840), 1799 (Inl. bh. XXXIX-XLII, LVI; I. 893 noot, 1223 noot; bladz. 544), 1800 (I. 901, 1133), 1801 (I. 1134, 1135);

—, staatsbewind der—, z. j. (bladz. 591, F noot), 1801/5 (I. 1811), 1802 (Inl. blz. L; I. 899; bladz. 578, 7 noot), 1802/5 (I. 1841); —, H. H. M. vertegenw. het —,

1805/6 (I. 1842);

—, comité tot de alyetn. zaken v. h. hondyenootschap te lande, 1795 a '96 (I. 1 17, 154), 1796 (I. 131), 1796 a '97 (I. 119), 1796 a '98 (I. 132), 1797 (I. 132 noot)-, —,ayent van financiën der — , 1798 (I. 796 noot b, 798, 803 noot),

1799 (I. 800 noot), 1800 (I. 357 noot, 672 noot, 673 noot);

—,ayent van oorloy der - , 1798 (I. 538 noot, 1356, 1365 noot),

1800 (I. 1384 noo/);

—, raadpensionaris der —, z. j. (bladz. 591, F noot). 1805/6(1. 1846);

—, secretaris v. staat voor .... der

—, 1805? (I. 1296 noot) ; —, secretaris v. staat voor de binnenlandse he zaken der —, 1805 (I. 1507 noot), 1806 (I. 1847); —, secretaris v. staat voor de financiën der—, 1805 (I. 1462 noot, (1601) op bladz. 470, 1503 noot1), 1505 noot, 1514 noot), 1805/6 (I. 1459 noot, 1848),

') Lees op bladz 470 regel 5 v. o. „secretaris van staat voor de financiën", en regel 4 v. o „de minister „van financiën".