is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—, drost en raden van—, 1761 (I. 328 noot).

Berge, zie op Barge.

Bergen-op-Zoom, 1749 (I. 1030).

Bettinge, erf te Loon, 1754 (I. 685).

Biessen, landcommandeur der Duitsrhe orde balie van —, te Maastricht, 1552 (R. 119).

Billy (Billij), heer van — , 1573 (R. 141), 1575 (I. 213).

Bisachopsberg (Bisscopsberyihe, Bisscopsberge, Bisachopsberoh), bij Darp, 1344 (R. 44:3), 1384 (R. 68), 1564 (I. 205 noot, R. 131).

Bisschopsdijkeu, bij Gramsbei (jen, 1674/5 (I. 831); — bij Coevorden en ter A//el, 1665/6 (I. 826).

Blijdensrein (Bljjedenstede), eigenerfden van 't kerspel Buildingen Haakswolde en —, 1655/6 (I. 1208i.

Boeliuge, zie op Bullinge.

Boerbroek, het —, te Anne/veen, 1794 (I. 1160).

Bonnen, 1668 (1. 1169), 1764 (I. 214);

—, marke- en neengenooten van —•, 1634/43 (I. 1165), 1759/62 (I. 1154).

Borch, de (ter) —, havezate te Eelde, 1646 (I. 881 noot), 1647 (1. 881).

Borger (Borghere), z. j. (I. 367 noot a), 1635 (I. 368 noot), 1695 (I. 868 noot), 1781 (I. 1021 noot);

—, kerspel, 1723 (I. 1350);

—, gemeente, 1812 (I. 1706 noot), 1812/3 (I. 1667 noot)-,

—, kerspellieden van —, 1723 (I. 1350);

—,schulte van — (en Gasselto),

1550 (R. 116), 1723 (I. 1350), 1811 (I. 1694 noot);

—,pastoor van —, 1327 iR. 39); —, commissie v. d. gewap. burgermacht van —, 1797/8 (I. 1383 noot);

—, rekenmeester te —, 1796 (I. 1194).

Borgerbroeck, 1651 (1. 224 . Borghere, zie op Borger.

Borgsweer (Borkwere, Borxweer), pastoor te —, 1549 (R. 113),

1551 (R. 118).

Borkerbruggo, 1621 a 1768 (1. 1332

noot i.

Borkwere )

} zte op Uorgsweer. Borxweer \

Bourgoudië (Burgondiën), hertog

van —, 1456 (R. 86). üourtauge, commandant van , 1676 (I. 832).

Brabant (Bralmnth), 1625 (I. 1345 noot);

—, hertog van—, 1589 (R. 153); —, gouverneur van — enz., 1581

(R. 147).

Brandenburg (Brandenborch), keurvorst van —, 1685/6 (I 522). Brazilië, 1651/2 (I. 553), 1657 (I.

438 noot).

Breda, 1637 (I. 1238 noot). Bredevoort (Brederyoert), c. 1250 (R. 25).

Breeden Dijckaelham, den —, 1550

(R. 115).

Breemhaar, de — (Bremhar) (= 't Eeder Westerbroek), 1508 (R. 96), 1576 (I. 293).

Brink, te Assen, z. j. (Inl. blz.

LXXXVIII).

Brinkstraat, te Assen, 1809? (1.1551 noot).