is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eexterveen, 1502 (I. 297 noot d). Eeze, de —, zie op Eese.

Egten, zie op Echten.

Elcveld, erf onder Rolde, 1766/77

(I. 1213), 1796 (I. 597).

EIbIoo, 1756 (I. 289).

Eltijnge, erf, 1677 (I. 691). Emblicheim, c. 1550 (I. 322),

1742/3 (I. 326).

Emden, predikant te —, 1597 (I.

365 noot);

—, garnizoen te—,1631/5(1.511); hopman te —, 1599—1603 (I. 1764).

Emmen (Empne, Emne), 1601/8 (I. 366 noot), 1634/74(1.1788), c. 1650 (I. 584), 1676(1.832), 1676/7 (I. 585), 1694/5 (I. 868 noot), 1697—1702 (1. 681 noot), 1741 k '59 (I. 858 noot), 1754 (I. 868 noot), 1785 a '87 (I. 347), 1798 (I. 504 noot)-,

—, gemeente, 1812 (I. 1706 noot),

1812/3 (I. 1667 noot)-, —, Lippinge te —, 1632/3 (I. 695); —, Mouwenerf te —, 1632/3(1. 695); —, kerspel (plaatselijk) bestuur van

—, 1798 (I. 1228 en noot)-, —, schulte van —, 1482 (R. 92), 1516 (R. 100') ), 1534 (R. 105), 1542 (R. 1091) ), 1561 (R. 1252)), 1564 (R. 129 J)), 1660(1.337 "), 825), 1753 (I. 359 noot), 1758 (I. 341 ')), 1808 (I. 1620 noot), 1811 (I. 1661 noot»)); —,pastoor van 1327 (R. 39); —, buren van —, 1482 (R. 92); —, commissie v. d. gewap. burger-

') Emmen en Boswinkel. a) Emmen, Odoorn en Roswinkel. *) Emmen enz.

macht van —, 1797/8 (I. 1383 noot).

Emmer dijk, 1655 (I. 824).

Emmer maden, 1632/3 (I. 695).

Emne J _

zie op Emrnen.

Empue )

E ms Occidental, zie op Wester- Eems.

Engeland (Engelandt, Engelant), 1695 (I. 1816 noot), 1795 (I. 57 noot), 1813 (Inl. blz. VIII);

—, koninti van —, 1555 (R. 120), 1691 (I. 1257);

—, „luitenant" v. d. koningin van —, 1586 (R. 150).

Ens, vuurbaak te—, 1712 (1.249).

Erf(f)nederlanden, zie op Nederland.

Erm, 1696 en 1700 (I. 834 noot).

Esseberbrugge, 1791/2 (I. 331), 1792/4 (I. 332);

—, weg van Coevorden naar —, 1703/7 (I. 983).

Exlo (Exloe), 1550 (R. 116), 1804 (I. 320);

—,marke van—, 1564 (R. 129);

- , Loekinge te—, 1633 (I. 690).

Ext ) . _

Extermarcke \ ™ °f> EeXt'

Farmsum (Ffermpsum), commissaris der proosdij van —, 1549 (R. 113), 1551 (R. 118).

Foxwolde (Ffoxwolde, Yoxwolde), marke van —, 1563 (R. 128); buren (markegenooten) van —, 1481 (R. 91), 1573 (R. 140).

Foxwoldoner (Voxwoldener)horne, 1573 (R. 140).

Franeker, 1595—1613 (I. 623 noot);

—, academie te —, 1612/13 (t. z. pl.).

Frankrij k (Vrankryck, V rawokrijck), 1598-1609 (I. 1820), 1678 a 1753 (I. 1822), 1699 (I. 1029),