is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1702 (I. 402), 1747 (I. 1821 noot), 1811 (Inl. blz. VIII). Fransehe republiek, z. j. (Inl. blz. XLVI11), 1797 (I. 502), 1798 (I 803).

Fransehe volk, het —,1795(1 1117). Friesche vaart (Friese scheepvaart), 1779/80 (I. 1292 noot), c. 1790 (I. 1293), 1791 (I. 1294), 1792 (I. 1295), 1804 v (I. 1296). Friesland (Vrieslant, Vrieslaudt, Frieslandt, Vrieslaud), z. j. (Inl. blz. XXXVI), 1508 (I. 282, li. 97), 1587 (R 152), 1596 (I. 972), 1633/6 (I. 986), 1638 (I. 822), 1643 (I. 283 noot), 1658 9 (I. 988), 1663 a '67 (I. 1166), 1664 (I. 1256), 1703/5(1.286), 1712 (I. 249), 1727/38 (I. 288), 1738/40 (I. 1173), 1753/95 (Inl. blz. LIX), 1804? (1. 1296); —, heer van —, 1550 (I. 199, R. 114), 1565 (R. 132), 1570 (R. 135), 1573 (R. 141), 1587 (R. 151);

—, ('s konings) stadhouder (en kupitein(-generaal van — (enz.), 1550 (R. 114), 1552 (R. 119), 1555 (R. 120), 1556 (R. 123), 1561 (R 124, 126), 1564 (I. 205 noot-, R. 128, 130, 131), 1565 (R. 132), 1568 (R. 133), 1571 (K. 138);

—, 's konings gouverneur en krijgsoverste van — enz., 1581 (R. 147), 1584 (R. 148); —, stadhouder(-(,ieneraal) van — (enz.), 1594 a '98 (I. 1048), 1597/8 (I. 365) ;

—, staten van —, 1603 (I. 962 noot c), 1628 k '79 (I. 819 noot), 1661 (I. 749 noot), 1665/7

(I. 1167), 1667 a '76 (I. 828 noot), 1731/8 (I. 288 noot) ; { —, gedeputeerde staten van —, 1594 a '98 (I. 1048), 1609 (Inl. blz. XII noot 2), 1623 (I. 483), 1662—1792 (I. 80), 1663/6 (I. 284), 1664 a '74(1. 1256), 1667 (I. 828 noot), 1671/2 (1. 1327), 1690/2 (I. 1328);

—, drukker der staten van—,1595

(I. 623 noot);

—, hof van —, 1661 (I. 748 noot); ; —, gecommitteerde raden ter admiraliteit van —, te Harlingen, 1686/7 (I 542 noot), 1691 — 1756 (I. 550), 1734/5 (I. 560), 1742/3 (I. 562), 1746/50 (I. 564), 1755 (I. 566), 1758/9 (I. 567), 1793/4 (I. 570);

-,raad van financiën in —, 1806

(bladz. 557, IV noot); —, advocaat-fiscaal v. d. middelen te lande b. d. raad v. fin. in —, 1806 (t. z. pl.).

Friesland, Oost —,zie op Oost-Friesland.

öasselte (Gaesselte, Gasselthe), 1600 (I. 366 noot), 1626 (I. 373), 1635 (I. 368 noot), 1694/5 (I. 868 noot), 1790 (I. 955); , gemeente, 1812 (I. 1706 noot), 1812/3 (I. 1667 noot) ; —, vicarie te —, 1616 (I. 378 noot); i —, vicarie-hof te —, 1632(1.379); j —, schulte van — (en Borger), 1550 (R. 116), 1805 (I. 1514 noot), 1808 1. (1620 noot), 1811 (I. 1694 noot)-,

I —, marke- en veengenooten van —, 1759/62 (I. 1154);

—, pustoor te - -, \oor 1632(1.379);