is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

macht van—, 1797/9(1.1417); —, raad v. discipline voor — enz.,

z. j. (bladz. 447, y noot)-, ■ ■, rekenmeester te — met Klooster-

veen, 1796 (I. 1194 noot). Hijker-Smildervaarteu, 1779/80 (I. 1291).

Hispatiiëu, zie op Spauje. Hoenrekingh, aoed onder Anlo, 1565

(I. 686, R. 132).

Hoge Echtense venen, zie op

Echtens- Hooge veen.

Hogeveen, zie op Echtens-Hooge-

veeu en Hoogeveeu. Hogeveensche verlaaten, zie op

Hoogeveensche vaart.

Hollaud, koninkrijk, 1806 (lui. blz. VIII; bladz. 579, 7 noot), 1807/8 (I. 1582) ; 1808 (I. 1744), 1811 (I. 1697) ;

—, koning van —, z. j. (bladz. 591, F noot), 1805 a '07 (I. (1601) op bladz. 470), 1806 (I. 1504 noot), 1806a'09 (1.1753), 1806/10 (1.1850), 1807(1. 1623 noot, 1743; bladz. 552, III noot), 1807/10 (I. 1601), 1808 (I. 1609 noot), 1808/9 (I. 1581, 1622 noot),

1809 ? (I. 1554), 1809 (I. 1552 noot, 1571, 1580, 1600 noot, 1624 noot, 1654 noot, 1770),

1810 (Inl. blz. VUI; I. 1622, 1651 noot);

—, staatsraad van het koninkrijk —,

1808 (I. 1623 noot)\ —, ministers van het koninkrijk —,

z.j. (bladz. 591, F noot)4, —, minister v. binnenl. zaken van het koninkrijk —, 1806 (I. 1493 noot, 1495 noot, 1508 noot, 1851), 1807 (I. 1548 noot, 1615 noot, 1621 noot), 1807/8 (I. 1623

«oo0,1808 (1.1614 noot), 1808/9? (I. 1583 noot), 1809 (I. 1553 noot. 1567 noot, 1573 noot, 1592 noot, 16O0 noot, 1624 noot, 1628 noot, 1654 noot), 1809/10 ? (I. 1582 noot), 1810 (I. 1577 noot); —, minister van financiën van het koninkrijk —, 1806 (I. 1504 noot), 1806 a '09 (I. 1753), 1806/7 (1.(1601) op bladz. 470, 1503 noot), 1806/9 (I. 1852), 1807 (I. 1502, 1556 noot, 1602 noot, 1616 noot), 1807/8 (1. 1615), 1807/10 (I. 1601), 1808 (I. 1560 noot, 1603 noot, 1610 noot, 1611 noot, 1656 noot; blad?. 500 noot loven I. 1608), 1809 (I. 1569 noot, 1604 noot, 1650, 1770), 1810 (I. 1562 noot, 1762);

—, minister van justitie en politie van het koninkrijk —, 1806(1. 1853);

—, minister van oorloq van het koninkrijk —, 1807 (I. 1561 noot), 1810 (I. 1854) ; —, commissaris der generale thesaurie in het koninkrijk —, 1806/7 (I. (1601) op bladz. 470); —, directeur-generaal der publieke schatkist van het koninkrijk —,

1807 a '10 (I. 1601), 1808 (I. 1610 noot);

—, advocaat-fiscaal-generaal deimiddelen te water en te lande in -,1806 a '09 (I. 1753); —, inspecteur-generaal der nationale middelen te lande in het koninkrijk —, 1806 (I. 1653 noot),

1808 (I. 1560 noot);

—, kapitein-i/eneraal over de jacht in het koninkrijk—,1807 (1.1576).