is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, district — voor de heffing van 3 %, 1800/1 (I. 901 noot) ; , kerspel, 1641 (I. 976 noot), 1643 (I. 846 noot), 1672/97 (I. 868 noot), 1696 (I 819 noot), 1741 a '59 (1. 858 mot), 1770 (I. 1006);

, stad en vesting, z. j. (Inl. blz. IX, XC1V ; bladz. 572, 2 noot), midden 13deeeuw (Inl. bis. III), 1386 — 1425 (I. 963 noot 2), 16dt* eeuw (I. 963 noot), 1561 (I. 183), 1579/92(1. 971), 1584? a '98? (1.1042 noot), 1584 a '98 (I. 1049 noot), 1587 & '92 (I 1044 noot), 1592 (I. 961), 1594 a'98 (I. 1048), 1595 (I. 1772 noot 2°), 1596(1.972), 1602/3 (1.1772 noot 7), 1602/21 (1.813),1603 (I. 962 noot c), 1606 (1.962), 1610 ? (1. 700), 1626/57 (I. 438 jioot), 1629 (I. 83 noot), 1632 a '33 (I. 367 noot b), 1634/5 (I. 1000), 1636 (I. 973), 1639 (1.964), 1641 (I. 990), 1641/2 (I. 976), 1649/50 (I. 979), 1650 (1.223), 1650 a 1795 (I. 175), 1657 (I. 981), 1661 (1. 982), 1667-1797 (1.698), 1671 (I. 438 noot), 1672 ?/82 (I. 518), 1672/9 (I. 521), voor 1674 (I. 831 noot), 1674/5 (I. 831), 1675 a '90 (I. 476 noot), 1679 (I. 631 noot), 1682/5 (I. 1353), 1683(1. 1354 noot, 1355; bladz. 428, II noot), 1683/4 (I. 1354), 1694— 1703 (I. 701), 1696—1700 (I. 834), 169C (I. 1258), 1697 (I. 246), 1699 (I. 1018), 1707 (I. 984;, 1715 (I. 995), 1732 (I. 325), 1737 (I. 993), 1742 (I. 326 noot), 1753/4 (1.836>, 1757/8 (I. 697), 1757/9 (1.1019), 1766

(I. 702), 1768/9 (I. 1005), 1770 (I. 1007 noot), 1773/6 (1. 1008), 1779/81 (1.1009), 1781(1.1021), 1781/2 (I. 1010), 1786 (1.985), 1790 (I. 569), 1792 (I. 331 noot), 1792/3 (I. 838), 1795/6 (I. 500 noot), 1796/7 (I. 741), 1807 (I. 1655 noot);

— , gemeente, z. j. (Inl. blz. XCV),

1812 (I. 1695 noot), 1812/3 (I. 1667 noot), 1814 (I. 1702 noot), 1827 (Inl. blz. LIV); —, kasteleinschap van —, z. j. (Inl. blz. III), 1634 (I. 706), 1643/4 (I. 709), 1677/83 (I. 992 1)); —, kastelein van —, 1046 (Inl. bh. III), begin 13de eeuw (Inl. bh.

III), laatst 14de eeuw (Inl. blz.

IV), 1558 (I. 722), 1576 (I. 723), 1580 (I. 724 noot), 1677? (I. 992);

—, tnarke van —, I6de eeuw (1 963 noot), 1651 (I. 696);

— , ambts-, drosten-of' land(schap)s

huis te — 1641 (I. 965, 990), 1648(1.438 noot), 1654/5 (1.730), 1674 (1. 969), 1686/7 (I. 970); , „baracquen" te —, 1673(1. 968); —, bolwerk te —, 1649/50 (1.989);

— .grachten van —, 1683 (1.994); —, huis {kasteel, kleine kasteel) te

—, z. j. (I. 1772 noot 8), 1395 (R. 69), 1527 (R. 103), 1579/92 (I. 971), 1580 (I. 724 noot), 1592 (I. 1772 noot 1»), 1593(1.1056 noot), 1639 (I. 964), 1641 (I. 976 noot, 990), 1642 (I. 966), 1G47/8 (I. 967), 1654/5 (I. 730), 1678 (I. 991);

>) Huis en kasteleinschap