is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. 1682-1684), 1814 (I. 1701 noot. 1702 noot);

, classis —, le helft 18d"eeuw (I. 753 noot)-,

, classis Meppelana, 1638 (1.367 noot a);

, ressort — v. d. middelen te lande, 1806/10 (I. 1742 noot), 1807/11 (I. 1756 noot), 1808 (1. 1578 noot c), 1810 (I. 1559); , ontvanger der beschreven middelen te —, 1807/8 (I. 1578 noot c); , onder-inspecteur v. d. middelen te lande te (i. h. ressort) —, 1809 (I. 1616 noot), 1810 (I. 1559); , kerspel, 1518-1702 (I. 273),1643 (I. 846 noot), 1672 (1330), 1695 (1. 868 noot), 1771 a '75 (I. 264 noot)-,

, gemeente, z. j. (Iul blz XCY), 1809/10 (1. 1577 noot), 1812/3 (I. 1667 noot), 1814 (I. 170tf noot), 1827 (lol. bis. LIV); , (plaats), z. j. (lol. blz. XLVI, XLVIII), 1604 (I. 1339), 1612 a '74 (I. 812), 1612-1768 (I. 703), 1621/2 (I. 812 noot 5), 1626 (I. 642 noot), 1642/3 (1. 1127 noot), 1654/9 (I. 244), 1659 (I. 760 noot), 1661 (I. 761), 1663 (I. 762), 1666/7 (Inl. bh. XXI), 1670-1796 (I. 699), c. 1672 (I. 830), c. 1704 (I. 1127), 1719? (I. 907), 1730 (I. 353), 1747 (I. 1109), 1749 (I. 877 noot), 1757 (I. 1079), 1757/9 (I. 256), 1758 (1.950), 1767/71 (bladz. 583, 12 noot), 1770 (I. 1124), 1780 (I. 272), 1783 (I. 275, 1337), c. 1790 (I. 1338), 1795 (I. 1117), 1796 (I. 279), 1798 (I. 142 noot (3), 1802 (bladz.

578, 7 noot)., 1806 (1. 1740 noten a, b), 1807 (I. 1655 noot), 1808 (I. 1564), 1809/10 (I. 1767); —,armhuis te —, 1771 (I. 1113); —, regenten v. h. armhuis te —,

1810 (I. 1651);

— ,bank v. leening te—, 1757 (I.

1114), 1781/94 (I. 1115); —, diep te —, 1772 (I. 1282 noot)-, NB. Zie ook o/> Meppeler diep? —, kerk (Geref.—) te —, 1775 (I. 1118>;

—, kerk (Israël. consistoriale—)te—,

1811 (I. 1672);

—, land'schapshuis te —, 1785 (I.

1337 noot)-,

—, Latijnsche school te —, 1636— 1755 (lol. blz. XXXI, LX), 1636 -1794 (I. 387); —, Malleyatschut te —, 1809 (1. 1586);

—, roggemagazijn te —, 1771 (bladz. 586, 3 noot), 1771/2 (I. 1803), 1771/3 (I. 1197);

—, sluis te — (Meppelaer sluis), 1621 a 1700 (I. 1332 noot), 1779 (I. 1112);

—, Smeeties-brug te —, 1621 &17C0

([. 1332 noot)-,

—, oliemolen bij —, 1769/72 (I.

1282), 1770 (I. 1124);

—, dijk tusschen — en Tweelo, 1631

(I. 1334);

—, de Zomerdijk tusschen — en Havelte, 1764 (I. 259), 1811 (I. 1698);

—, diep (grift, vaart) van Echten naar —, zie op Hoogeveensche vaart;

—, vaart van Smilde naar —, 1755/ 60 (I. 1275), 1766/9 (I. 1280); NB. Vergelijk Soiildervaart.