is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schippers-gilde te —, pr/uimschippers van —), 1588 (I. 1044 noot c), 1605 (I. 1340 noot), 1607/8 (I. 1344 noot), 1612 (I. 1342), 1623/7 (I. 1344), 2de helft 17de eeuw (I. 1120), 1684 (I. 1121), 1686 (I. 1315), 1710/1 (I. 1122), 1712 (1.249), 1723/4 (I. 250), 1728 (I 1317), 1730 (I. 1317 noot), 1739 (I. 1317), 1741/2 (I. 253), 1746/50 (I. 254), 1761 (I. 257), 1763/8 (I. 258), 1780 (I. 272); —, grootschippers-gilde (grootschippers) te -, 1661 (I. 1119), 1759 (I. 1123), 1773 (I. 1125), 1794 (1. 1319);

—, kleinschtppers-gilde te —, 1770 (I. 1124), 1780 (I. 271), 1780/1 (I. 1126);

—, ongeboeide praams^kippers-gilde

te —, 1771/5 (I. 264 noot)-, —, schuttersgenootschap te —, 1785

(I. 784);

—, wevers te —, 1634 (I. 1128); —, zilversmeden-gilde te —, 1765

(I. 1129).

Meppeler diep, 1621 a '79 (1. 1332 noot), 1739/40 (I. 241), 1661 (1.1119), 1771 (I. 1272), 1774/80 (I. 266), 1776/80 (I. 270), 1783 (I. 275).

Meppen, drost te —, 1708 (1.338). Midlaren (Mitlaren), 1600 (I. 861 noot)-,

—, molenaar te —, 1806 (I. 1740 noot a).

Mittliug (Midlinge, Mydlingeu), in Overledinger-land, pastoor te —, 1548 (R. 110), 1551 (R. 117). Moersbergen, heer van —, 1650 (1. 1139).

Moersberger venen, 1650 (I. 1139), 1706 (I. 1140).

Moesell, zie op Mussel A.

Monden van den IJsel, departement v. d. —, 1811 (I. 1698 noot).

Mouweuerf, te Emmen, 1632/3 (I. 695).

Muesel, zie op Mussel A.

Munnicke-raaet, te Yhorst, de Westererjge in de —, 1682 (I. 662).

Munster (Munsterlant, Munsterland, het Munstersche), bisdom, z. j. (Inl. blz. II), 1549 (R. 113), 1561 (I. 334 noot), 1635/7 (I. 336), 1655 (I. 825), 1660 (I. 337), 1679 (I. 651), 1718/40 (I. 339), 1718 (I. 1833 noot d), 1727/41 (I. 835), 1748/50 (I. 327), 1749/55 (I. 340), 1763/5 (I. 342), 1764 (I. 343 noot), 1764/84 (I. 1693), 1765 (I. 328 noot), 1776/9 (I. 344), 1777/8 (I. 345), 1784 (I. :S48 noot), 1785 (I. 837), 1785/7 (I. 347), 1802 (I. 319 noot)-,

—, bisschop van —, 2de helft 17e eeuw (Inl. blz. XXI;, 1665/6 (I. 491 noten e en g, 826), 1672 (Inl. blz. XXII, I. 1065), 1672/4 (I. 1066), 1718/40 (I. 339), 1729 (I. 835 noot), 1763/5 (I. 342), 1764 (I. 343 noot), 1777/8 (I. 345), 1784 (I. 347, 348 noot) ;

—, ingezetenen van — {de Munsterse, Munsterschen, Munstersche ingezetenen, Munstersche kolonisten), 1635/7 (I. 336), c. 1672 (I. 830), voor 1674 (I. 831 noot), 1748/50 (I. 327), 1758 (I. 341), 1776/9 (I. 344), 1779 (I. 346), 1785 a 50