is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'87 (I. 347 noot), 1788 a '93 (I. 348), 1808 (I. 1763). Muntendammer compagnie, veengenooten v. d. Groote —, 1659 (I. 298 noot).

Mussel A (Musla. Mussle, Muesel, Moesell), 1327 (I. 290, R. 39), 1549 (R. 112, 113), 1551 (bladz. 632 noot 1);

—, brug over de —, 1655 (1.824). Mussel broeck, het —, 1548 (R. 110).

Mussle, zie op Mussel A.

Napels (Naples, Naplis), 1565 (R. 132), 1570 (R. 135), 1573 (R. 141, 142), 1587 (R. 151). Nederland (de (Erff)nederlanden, onse Nederlanden van herwaertzouere, de Nederlandsche gewesten), 1573 (R. 141), 1795 (Inl. blz. XLIX), 1802 (Inl. blz. L), 1811 (Inl. blz. VIII), 1813 (lui. bh. XCVI);

—, stadhouder gouverneur (luitenantgouverneur) en kapitein-generaal v. ('s konings) —, 1561 (R. 124), 1571 (I. 210, R. 138), 1573 (R. 141), 1587 (R. 151, 152); —, 's konings regentes en gouvernante over — 1564 (I. 204, 205 noot; R. 130, 131);

—,groote raad, 1573 (R. 141); —, secreete raad, 1573 (R. 141); —, nationale vergadering representeerende het volk van —, z. j. (bladz. 591, F noot), 1795 è. '96 (I. 117, 154), 1796(1. 131, 369, 1357, 1855; bladz. 430, III noot), 1796 a '97 (I. 119, 317 noot), 1796 k '98 (I. 124, 132), 1796/7 (I. 1809), 1796/8 (I.

1835), 1797 (I. 796 noot, 892 noot, 897, 1856);

—, commissie uit de nat. vergad. tot examinatie der geloofsbrieven, 1796 k '98 (I. 132); —, commissie van financie uit de nat. vergad., 1796 & '97 (I. 119); —, commissie uit de nat. vergad. tot de binnenl. correspondentie, 1796 a '98 (I. 132); —, commissie uit de nat. vergad. tot afscheiding van kerk en staat, 1796 k '98 (I. 132);

—, burgers van —, 1795 (I. 1830); —, koning van —, 1827 (Inl. blz.

LIII);

—, departement van binnenlandsehe zaken van —, z. j. (Inl. blz. LXV, LXVI) ;

—, minister van binnenlandsche zaken van —, 1827 (Inl. blz. LUI), 1829 (Inl. blz. LX VII), 1844 (Inl. blz. LXII), 1846 (Inl. blz. LXIII), 1847 (Inl. blz. LXVII), 1849 (Inl. blz. LXVIII), 1857 (Inl. blz. LXX), 1858 (Inl. blz. LXXI), 1877 (Inl. blz. LXXX), 1879 (Inl. blz. LXXXI), 1897 (Inl. blz. LXXXV) ;

—, archivaris v. h. rijk, 1858 (Inl. blz. LXXI), 1859 (Inl. blz. LXXVIII).

NB. Vergelijk: Vereenigde Nederlanden, Bataafsch gemeenebest en Holland (koninkrijk).

Neerthem, de —, 1563 (R. 127). Neerwold (Neerwolde), 1765/9 I). 314).

Neuenhaua (Nyenhuus), drost van 1556 (I. 333 noot, R. 122).