is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(I. 297 noot c), 1655 (I. 1164),

1750 (I. 1174, 1320 noot), 1752 (I. 1151 noot), 1754/6 (I. 310), 1796 (I. 1177), 1796/7 (I. 1178), j 1800 (I. 1179);

—, pachter v. d. turf-impost i. h. —,

1751 (I. 308 noot). Oostermoersche vaart (Huuse, Oos-

termoerse vaert), 1634/43 (I. 1165), 1663/7 (I. 1166), 1665/7 (I. 1167), 1668 (I. 1169), 1681 (I. 1171), 1750(1. 1174), 1752/3 (I. 1151), 1754/6 (I. 1152), 1758/9 (I. 1153), 1759 (I. 1154), 1762 (I. 1155), 1762/7 (I. 1156), 1764 (I. 313 noot, 1176 noot), 1765/87 (I. 1157), 1766/95 (I. 1794, 1795), 1785 (1.1160 noot), 1791/5 (1.1163), 1796/7 (I. 1178; bladz. 583, 11 noot );

—, „knype" in de —, 1677/8 (I. 1170).

Oosteraingel, de —, te Assen, z. j.

(Inl. blz. LXXXVIII). Oost-Friesland (Oest-Frieslant, Oost-Vriesland), 1806/8 (1.1656); —, graaf van—, 1495 (R. 93). Oost-Stellingwerf, grietman van —, 1756 (I. 289), 1757 (I. 1276), 1762 (I. 1287), 1779/80 (I. 1291). Oost-Vriesland, zie op Oost-Friesland.

Opgaande, het Achteromsche —,

begin 19de eeuw (I. 1515). Opgaande, het Noordsche —, begin

19de eeuw (I. 1515).

Opsterland (Opsterlandt), 1508 (I.

285, R. 96), 1704(1. 1275 mot)-, —, grietman van —, 1779—c. '85?

(I. 1292 en noot).

Opsterlandsche vaart(en), 1779/80 (I. 1291, 1292 noot).

Opsterlandt, zie op Opsterland. Orvelte, marke van—, 1642 (I. 227). Ossebroek, het —, 1740/2 (I. 219 en noot).

Ossenweide, de —, bij Groningen,

1620 (I. 616).

Ossenweyde, de —, te Yde, 1671 (I. 221).

Oude diep, het — (de A), 1695 )I.

1272 noot a), 1766 (I. 1335). Ouden IJsel (IJssel), departement van den —, 1801 (Inl. blz. VII, I. 900), 1802 (Inl. blz. L, I. 898); —, departementaal bestuur v. d. —, 1801 (I. 1843), 1802 (Inl. blz. VII, LI).

Oude Srailde, municipaliteit van de —, 1797/8 (I. 1360 noot). NB. Vergelijk Srailde.

Oude Smildervaart, de —, zie op

Smildervaart.

Oude vaart, de —, 1765/74 (I. 1793).

NB. Vergelijk Smildervaart.

Oude wijk (= Asser wgk?), c. 1809

(I. 1555 noot).

Oueryssel ) . - .. , „ ... z»« op Overiisel. Ouerijssel )

Ouerledinger-lanth, zie op Overle-

dinger-land.

Overijsel (Overijssel, Oweryssel, Oueryssel, Ouerijssel, Overyssel, Oeveryssel), z.j. (Inl. blz. XVIII, XLIV),1395-1749(1.281), 1498 (I. 192), 1527 (R. 103), 1565 (R. 132), 1570 (R. 135), 1587 (R. 151), 1592 (I. 961), 1596 (I. 972), 1602/3 (I. 1087), 1603(1. 962 noot c), 1604 (I. 1015 noot), 1614 (I. 642 noot a), 1621 (I. 660), 1625/30 (I. 1252), 1625c. 1700 (I. 280), 1627 (I. 1226