is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—, prefect v. h. departement v. d. ' —, 1811 (Inl. blz. VIII; 1.1577 noot, 1682 noot, 1684 noot, 1710 noot, 1754), 1812(1. 1685), 1813 (I. 1695 noot, 1706 noot); —, departementale raad v. h. dep.

v. d. —, 1811 (I. 1709); —, commissarissen-generaal v. h. dep. v. d. —, 1813 (I. 1699 noot; bladz. 533, V noot), 1814 (I. 1706 noot, 1707).

Wester-egge, de — in de Munnickemaet te Yhor.it, 1682 (I. 662). Westerhessel, zie op Darp. Vfestervelde, 1789/90 (I. 653); —, markegenooten van —, 1742 (I. 226.)

Westerwoldo( W ester woldingelandt, Westerwollingen-landt, Westerwollingher-landt, Westerwoldinger-lan(d)t, de Westerwoldiuge landen), 1502 (R. 95*), 1587 (R. 151), 1614 (I. 86), 1614 a 1749 (I. 321), 1615 (I. 294, 295 noot), c. 1640 (I. 295 noot b), 1694 (I. 833), 1755/64 (1.311), 1756/62 (1. 312), 1770/84 (I. 315), 1797 (I. 318 noot), 1802 (I. 319 noot), 1804 (bladz. 82, d noot);

—, buren van —, 1773/92 (I. 316). Westerwolde, heerlijkheid Wedde

en -, 1752 (I. 934); — , superintendent van —, 1587 (R. 151);

—, ontvanger der generale middelen van —, z. j. (bladz. 572, 2 noot), 1673 (I. 1017 noot), 1694/5 (I. 1149), 1696 (I. 819 noot1)), 1699 (I. 1018).

West-Friesland, Holland en —, 1712 (I. 249), 1766/94 (Inl. bh. LIX), 1781 (I. 554); —, staten van Holland en —,1637 (I. 540), 1662 (I. 1816 noot), 1784 (I. 82).

Wijk, de 1643 (I. 846 noot), 1672 (I. 868 noot), 1748/56 (I. 764 noot), 1789/90 (I. 653), 1798? (I. 649), 1808 (I. 1564); —, gemeente, 1812 (I. 1695 noot),

1812/3 (I. 1667 noot); —, kerspellieden van —, 1779 (I. 768);

—, schulte van —, 1797 (I. 648), 1798 (I. 649 noot), 1814 (I. 1704 noot);

—diakenen van —, 1764/6 (I. 384); —, commissie v. d. gewap. burgermacht van — enz., z. j. (bladz. 445, < noot), 1797-1800 (I. 1418).

Wijker-brugge, 1621 a 1768 (1.

1332 noot).

Wynde, zit op Winde.

Wijster, begiu 19de eeuw (I. 1515),

1808 (I. 1564). Wickfoorts-goedereu, te Eemster,

1637/8 (I. 1732).

Wildervank, 1743 (I. 310 noot); venen te— (Wildervanker venen), ± 1649 (I. 297 noot); —, veengenooten (die) van —, 1659 (I. 298 noot), 1713 (I. 310 noot i));

—, wateren van — (Wildervanker wuteren), 1713/56 (I. 310 en noot).

Winde (Wynde), 1556 (R. 121).

') Alleen Westerwolde genoemd.

') Ook Wildervanksche-Westerdiepsche veengenooten.