is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummers. Bladz

Geestelijke en kerkelijke goederen 365—376 121 —126

Vicarie Dwingelo 377 126

Vicarie Gasselte 378—379 126—127

Kerkbouw Anlo 380 127

Kerkbouw Coevorden .... 381 127

Kerkglazen 382 127

Diaconieën 383—386 127—128

Latijnsche school te Meppel. . 387 128

Visie autographa 388 128—129

Nadeelen bedreigen de Geref. kerk 389 129

Psalmberijming 390—391 129

V. Militaire zaken 392—432 130-139

Algemeen 392 — 393 130

Rechtspraak over militairen. . 394—395 130—131

Begeving van militaire charges. 396 — 406 131 —133

Doormarcheerende militie. . . 407 — 416 133—135

Foules van de militie. . . . 417—422 135—136

Monstering van troepen . . . 423 136

Monsterrollen en sterktestaten . 424—431 136—139

Wagendiensten 432 139

/I. Liquidatie met de generaliteit 433—557 140—176

a. Stukken betreffende de betaling

van land- en zeezaken .... 433—472 140—152

1. Instructiën voor de generaliteitsrekenkamer 433 140

2. Extract-staten van oorlog . . 434—435 140

3. „Acten van versoeck" van den

Raad van State 436—438 141—142

4. Aanmaningen om betaling ran quote en soldijen en staten van

achterstallen 439 — 460 142—147

5. Decharges 461 147 148