is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummers. Bladz

Reglement 1153 —1154 859—360

Overname door Drente en

verbetering 1155—1156 360—361

Schouw . 1157 361

Spijkerboor-verlaat .... 1158—1162 361 — 362 Onderhoud dam bij 't Spijkerboor 1163 362

Willekeur op 't laden van turf. 1164 362—363

Vrije vaart 1165—1179 363—368

Panders 1180 368

Patriottische woelingen . . 1181 368—369

Plaatselijke besturen .... 1182 369—370

Plantage . 1183—1188 370—371

Post 1189-1192 371—372

Reglementen 1193 372

Rekenmeesters 1194 372

Reviseurs 1195 372

„Rijsbuninge" 1196 372

Roggemagazijnen 1197 372—373

Ruinen (heerlijkheid). . . . 1198—1222 373—380 Ressort en zaken daarmede in

verband staande. . . . 1198—1207 373—375

Sessie ten landdage . . 1208 376

Invoering van het Drentsch

landrecht 1209 376

Loterij.... ... 1210 376

Aankoop door Drente . . . 1211—1213 376—378

Regeling na den aankoop. . 1214 —1219 378—380

Inlijving in 't landschap . . 1220—1221 380

Verkoop van goederen . . . 1222 380

Runderziekte 1223—1225 381

Sauvegardes 1226 381 — 382

Schouw 1227—1228 382—383

Schuiten 1229—1230 383—384

Secretarie 1231 384