is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummers bladz.

Bakkerijen 1462 457 — 458

Bestiaal 1463 458

Boekwerken (Ontvangen-) . . 1464 458

Borgtochten 1465 458

Dikninge (rentambt) ... 1466—1468 458—459

Domeinen (rentambt) .... 1469 459

Eeden (1669) 459

Generale middelen 1470 459— 460

Godshuizen 1471 460

Hocht 1472 460

Inkwartiering 1473—1474 460—461

Jaarmarkten 1475 461 — 462

Jacht en visscherij .... 1476—1481 462—463

Kerspelsoldaten 1482 463

Coevorden (Generale middelen). 1483 464 Collaterale suecessiën en Vrijwillige verkoopingen .... 1484—1488 464— 465 Collectief Zegel 1489-1490 465

Landschapsgebouwen, enz. . . 1491 465—466

Middelen (Beschreven en Onbeschreven—). . . . 1492 466 „ (Beschre ven—)zie Verponding , (Onbeschreven—) zie Aanpeiling, Collectiefzegel, Patenten

Militaire zaken 1193—1495 466—468

Molenbussen 1496 468

Molens. ....... 1497 468

Omslagen . )

. , > zit Vrijdom.

Ondersteuning \