is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummers. Bladz Musschen 592 495

Nachtwacht 1593 496

Nieuwe huizen 1594 496—497

Ontvanger-generaal 1595—1599 497 — 498

Opvoedingsinstituut 1600 498

Ordonnantiën 1601 498

Patenten 1602—1605 499—500

Plantage 1606 500

Punterdijk 1607 500

Quotisatie 3 millioenen . . . 1608—1613 500—502 Quotisatie 10 millioenen. .1614 502 503

Recherche 1615-1616 503 -504

Reglement 1617 504

Schadelijk gedierte 1618 504

Schoolonderwijzers 1619—1620 504 — 506

Secretarie (Reglement v d.-). 1621 506

Toestand van het departement. 1622 506

Toestand van de inwoners . . 1623 507 — 508

Tollen 1624 508

Tour van den landdrost . . . 1625 508—509

Turf-impost 1626 509

Uffelter verlaat. . ... 1627 509

Uitvoering van dispositiën. . . 1628 509—510

Vaart en venen 1629-1630 510

Veren 1631 510—511

Veldpolitie 1632 511

Verponding 1633—1649 511—515

Aanslag 1633—1634 511—512

Inning 1635 — 1649 512—515

Vrijdom (van belastingen) . . 1650—1651 515—516

Vrijwilligers 1652 516—517