is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummers. Bladz.

Waag en rondemaat .... 1653 517

Watersnood 1654 517 — 518

Zetting van het brood . . 1655 518

Zout(-uit.voer) .... . 1656 518—519

III. Archief van den .Gewezen Landdrost van het voormalig departe=

„ment Drenthe als gechargeerd „met de afdoening der zaken „lopende over 1810". i Januari—5

April 1811 ... 1657 — 1661 520-521

a. Verbaal van het verhandelde bij den gewezen landdrost, met bijlagen 1657 —1660 520—521

b. Dossiers, bundels enz., afkomstig

van den gewezen landdrost . . ■ 1661 521

Patenten 1661 521

IV. Archief van den Onderprefect van het arrondissement Assen.

1 Januari 1811 —1813 December 15. 1662 — 1698 522—532

a. Verbaal van het verhandelde bij

den onderprefect, met bijlagen. . 1662—1665 522 — 523

b. Dossiers, bundels enz., afkomstig

van den onderprefect .... 1666—1698 523 — 532

Annerveensche compagnie. . . 1666 523

Begrootingen der gemeenten. . 1667 533

Bevolking 1668 523—524

Eeden 1669 524

Garde d'honneur .... 1670 524

Garde (Nationale-) 1671 524

Grensscheiding, zie Limieten.