is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummers. Bladz.

Kerkelijke opgaven 1672 525

Conscriptie 1673—1692 525 — 531

Limieten 1693 531

Middelen (Onbeschreven —), zie Patenten.

Patenten 1694 531

Rekeningen der gemeenten . . 1695 531 — 532

Veenverkoopingen 1696 532

Verdeeling van Holland in departementen enz 1697 532

Zomerdijk 1698 532

V. Archief van den Commissaris van het arrondissement Assen, ió December 1813-1814 Mei 13 . 1699 — 1707 533—535

a. Verbaal van het verhandelde bjj

den commissaris, met bijlagen. . 1699 533

b. Dossiers, bundels enz. afkomstig

van den commissaris 1700—1707 533—535

Landmilitie 1700— 1701 533—534

Landstorm 1702—1705 534 — 535

Rekeningen van gemeenten . .1706 535

Veepest 1707 535

VI. Archief van den Gewezen Commissaris als belast met de afdoening der bij het commissariaat nog aanhangige zaken. 14 Mei 1814 —

1816 Augustus 29 1708 536

a. Verbaal van het verhandelde bij den gewezen commissaris, met bijlagen 1708 536