is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummers. Bladz

VII Aanhangsel. . 1709-1712 537-538

Departementale raad Wester-Eems 1709 537

Arrondissements-raad Assen . .1710 537—588

Kantonnale vergadering Assen . 1711 538

Landstorm . . . . . .1712 538

O. Archieven der besturen en autoriteiten over 1627—1811 uitgeoefend hebbende de rechtspraak in belastingzaken enz. 1713—1770 539—564

I. Archieven van Drost en Gedeputeerden en van de hen opgevolgde besturen tot de invoering der nieuwe belastingwetten in 1806,

betreffende hunne rechtspraak in belastingzaken enz. 5 September 1627—1806 Augustus 5 . . . . 1713—1726 541 — 549

II. Archief van den Advocaat-fiscaal.

,630—1638 1727 — 1732 550-551

III. Archieven van den Raad van Financiën en Landdrost en Assessoren. 23 Juli 1806—1810 December 31 1733—1742 552—556

IV. Archief van den Advocaat-fiscaal der middelen te lande in het departement Drente. 1806 —1811

Maart 13 1743-1770 557-564

E. Rekeningen van ambtenaren rekenplichtig aan het gewestelijk bestuur van Drente,

1578—l8lO 1771 — 1805 565-588