is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Braeu [Nic.] : Hoe men de kinderen leert. ') Serie van 8 stuks.

: Goden en Godinnen. Serie van 20 stuks. Van Breen [G.] : Schole Christi (1599).

: Wat Venus voeght bij een door Cupidoos verleyden / Discordia int ghemeen doet met den cluppel scheyden.

; Verkwistend huwelijksleven. : Ondoordacht huwelijk.

: Huilende Man, Vrouw en Kinderen. : Wie den botten esel wil wasschen schoone / Voor moeyt en seep crijcht slaghen teloone. : Alle dat Ghy wilt dat u de menschen

doen, dat doet hun oock.

: Het breede en smalle pad.

: Het Bordeel (1597).

: Boerenkermis.

: Een man vrijend met een jeugdige vrouw

door zijn huisvrouw overvallen.

: Jonge krijgsman en marketentster. : Man en Vrouw op een hoogte zittend. : Landschap: links twee vrouwen en een man. : Landschap met vrijende man en vrouw. Clock [Nic.] : Apollo en Marsyas (1589).

: Het oordeel van Paris.

Dolen do [B.] : Godenhemel.

Dolen do [Zach.] : De toren van Babel.

: De Passie. Serie van 14 stuks. 2) : Uitstorting van den Heiligen Geest. : Schaking van Europa (rond).

: Ezra III cap 3 en 4. Serie van 3 stuks.

•) Een uitgave op grover papier geprent, geeft onder de gegraveerde S-regelige Latijnsche versjes nog gedrukte vierregelige Hollandsche tot toelichting.

2) N°. 9, 11 en 13 door de Gheyn. Pass. 162—175.

Dolend o Dolen do