is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat hij de laatst geciteerde passage bij Vasari kende, blijkt uit het Leven van Sebastiano del Piombo, waar staat: „Onder ander tot S. Maria de Anima, daer Meester Michiel van Mechelen de History van St. Barbara in 't nat dede / en voor goet werck op d'Italiaensche maniere gepresen worde."

In verband met deze nalatigheid wijs ik er op, dat de levensbeschrijving van Coxie nog al gehaast schijnt afgemaakt te zijn: zoo missen wij daarin ook iedere vermelding van de door hem vervaardigde copieën naar de van Eycks en Rogier van der Weyden. Wel is waar komen deze passages reeds in de Levens der beide genoemde schilders voor, maar elders is van Mander niet zoo huiverig, in herhalingen te vervallen.

De eerste copie wordt door Vasari genoemd XIII p. 149, waarschijnlijk op gezag van Guicciardini. Men zie voor deze copie ook onder Vaernewijck.

Dürer [Albrecht]

fol. 208a:

„Het hebben oock de beste Italiaensche Meesters hun veel met zijn dinghen beholpen / in hun ordineren der Historiën / cleedinghen der Figueren / en derghelijcke .. .

b. v. X p. 47 (in het Leven van Jacopo di Ponturmio). „.... ma sopra tutto vi era un bellissimo paese, tolto per la maggior parte da una stampa d'Alberto Duro."

Ook spreekt van Mander in diens levensbeschrijving in dezen geest: „ T'gheschiedde dat.... veel uytnemende Printen van Albert Durer.... quamen .... tot Florencen .... Putormo .... heeft bestaen dees maniere in verscheyden wercken nae te volghen ... .".

Cf. ook fol. 212n (van Lucas van Leiden en Mare Antonio sprekend) „. ... sulex dat groote Meesters van onsen tijdt in Italien met zijn dingen met somtijden een weynich te veranderen in hun wercken ontleenende / en te pas brenghend .. . ."