is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over Lucas' vermeende reis naar Italië, zie bldz. 45.

fol. 2i2è:

„Sommigher meeninghe is / dat Albert Durer en hy malcander

hebben ghesocht te trotsen oft t' overtreffen etc."

Waarschijnlijk is bedoeld IX p. 268. 269. 270.

fol. 214a:

M een cleen stucxken Print / dat Vasarius prijst

daer men siet eenen Boer ƒ wekken schijnt soo groote pijn te lijden van eenen tandt / die hem eenen Lapsalf uyttrekt / dat hy niet ghewaer wordt oft bevoelt / dat terwijlen een Vrouw hem de Tassche berooft IX p. 271:

ed è molto bella un villano che facendosi cavare un dente, sente si gran dolore, che non s'accorge che in tanto una donna gli vota la borsa."

Moro [Antonio]

fol. 231 b:

,, Heeft oock .... gedaen .... eenen verrijsenis Christus met twee Enghelen / oock twee Apostelen / Petrus en Paulus .... XIII p. 152:

,,.... ha fatto una tavola bellissima d' un Christo che resuscita / con due Angeli, e San Piero ed San Paulo

fol. 231 b.

,,.... hy 't ghesicht met den verwen wonderlijck wist te bedriegen / in alles t'leven soo nae comende dat het verwonderlijck was."

XÏII p. 152:

„. ... i colori del quale, nel ritrarre cio che vuole di naturale, dicone contendere con la natura, ed ingannare gli occhi benissimo."