is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pieter Aertsen

fol. 244a.

... . Van dees Tafel schrijft Vasarius / datse ghecost hadde 2000 Cronen."

XIII p. 153;

,,Pietro Aertsen, detto Pietro Lungo J) fece una tavola, con le sue ale, nella sua patria Amsterdam, dentrovi la Nostra Donna ed altri Santi; la quale tutta opera costö duemila scudi."

Schöngauer [Marten]

fol. 208a:

„Onder ander een Cruysdraginghe / een dry Coninghen / Mary-beelden / Antonii becoringhe.... die men weynich meer becomt oft siet...."

IX p. 260:

„.... un Christo in croce un Transito di Nostra Donna....

Sant Antonio battuto dai diavoli.. . ."

ibid.:

,,.... perchè non visse molto ...."

van Scorel [Jan]

fol. 234<j:

,,.... totdat Ioan van Scoorel uyt Italien het wesen van de beste wijse oft ghestalt onser Consten bracht en voor ooghen stelde ..'

XIII p. 151:

„ Giovanni Schoorl.... il quale portó in Fiandra molti nuovi modi di pitture cavati d'ltalia ...

Ook Lampsonius spreekt aldus.

1) fol. 243^: „En ghelyck hy verdienstelijck verre is geworden vermaert / heeten hem d'Italianen Pietro Lungo."