is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van der Straeten fjohan]

fol. 267a :

Hans van der Straet.... die sy (Florence) als loose

Circe.... uyt zijn Vaderlandt houdende / by haer laet grijs en wit worden / gheneghen wesende oock zijn doot gebeent tot haren roem verborgen te beware ...

XIII p. 180:

„.... con pensiero di vivere e morire a Fiorenza . ..."

fol 267^

„.... hij heeft veel schoon wercken op t'nat en van olyverwe ghedaen."

XIII p. 180:

ha lavorato a tempera, a fresco ed a olio.

fol. 267b

„ Hij heeft Vasarij in de sale van des Hertogen Paleys een groote hulp gedaen ...."

XI p. 126:

Waar sprake is van dit schilderwerk, dat voltooid werd „con 1'aiuto solo di Giovanni Strada flamingo, e Jacopo Zucchi. ..."

Cf. In het Leven van Vasari: „.... ghebruyckende alleen tot zijn hulpe Ioan Stradanus."

fol. 267b:

„Voor den Hertogh heeft hy gheteyckent veel patroonen van Tapijten / soo van de krijghen des Hertoghen Cosmij etc."

De opsomming der naar hem door Ph. Galle uitgegeven gravures, berust op autopsie. Men zie evenwel ook bij Vasari XIII p. 180, waar deze ook, en vollediger, vermeld worden.

van der Weyden [Rogier]

Bekend is, dat van Mander Vasari in zijn dwaling, als zouden

5