is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rogier van der Weyden en Rogier van Brugge verschillende personen zijn, volgde.

fol. 203a:

„ .... een Rogier / die Discipel is gheworden van ... . Joannes: Nochtans schijnt wel / dat het is gheweest ter tijdt doe Joannes al redelijck oudt was gheworden: want Joannes zijn Oly-verwe Const en vindinghe tot in zijnen ouderdom heeft verborghen ghehouden / niemant latende by hem comen daer hij wrocht / maer heeft eyndelijck dese sijn Const zijnen Discipel Rogier deelachtigh gemaeckt."

IV p. 76:

e massimamente, che egli per un tempo non volle da niuno esser veduto lavorare, nè insegnare a nessuno il segreto. Ma divenuto vecchio, ne fece grazia, finalmente, a Ruggieri da Bruggia suo creato."

Cf. I p. 163 :

,, Lo seguito poi Ruggieri da Bruggia, suo discepolo."