is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J unius:

„(Ant. BI. Montf.) extulit partu."

fol. 254a, wordt gezegd, dat hij zoowel portretten als historiën en altaartafels schilderde.

Junius:

,, Oui in repraesentandis venuste vultibus minime durus, in reddendis historijs nulli facile secundus audit, idque loqui mihi videntur nonnulla quae spectavi opera prope spirantia solaque anima defecta."

Dirk Barendsen

fol. 259^:

Hij heeft hem oock veel op t' conterfeyten ghehouden."

Junius:

„.... vultum imitator insignis."

Heemskerck [Marten]

fol. 246^

,, Daer waer geen eyndt te verhalen al de Tafelereelen, Epitaphien en Conterfeytselen, die hij gedaen heeft, want hij van natueren vlytigh wesende al stadich wrocht

Junius:

,,.... tum .... nullum tam occupatum habeat diem, quo non aliquid agens, lineam ducendo artem exerceat.... tum etiam operum multitudine, quae infinita prope sunt in omni genere.'v

fol. 246^:

,,.... hij was universael en in alle dinghen gheoefifent."

Junius:

„Martinus in omni argumenti genere varius."

fol. 246^:

„.... Daer waer geen eyndt te vinden als men wilde verhalen wat Printen van hem al uyt zijn ghegaen."