is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Junius:

„(opera) quae infinita prope sunt. ... et penicillo ducta et calamo exarato, ut encaustarum typis efformarentur.

Moro [Antoni]

fol. 230b:

„ Antonis Moro heeft hem als een leerlingh onder zijn (Scorel's) onderwijs begeven."

Junius:

Huius (Scorelii) discipuli fuere Martinus Hemskerckius et Antonius Morus Ultrajectinus."

fol. 230b\

M is bysonder in conterfeyten nae t'leven uytnemende

Junius:

„Morrus confessione artificum in exprimendo ad vivum indiscreta similitudine vultuum fïlo palmam facile adeptus."

Pieter Aertsen

fol. 243^:

hij was een Man die weynich van hem selve hiel

Junius:

humilitatis summam adeptus est omnium iudicio gloriam."

van Scorel [Jan]

fol. 234^:

„Hy was gheboren in een dorp by Alckmaer, gheheeten

Schorel, t' welck hem den toenaem heeft toeghelangt." Junius:

„Joannes Scorelius, pago cognomine."