is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sorghvuldich is gheweest sulcker mannc levens omstandicheden aen te teyckenen."

Denkelijk is hier Lampsonius bedoeld.

Koek [Jeroon]

Mogelijk ontleent van Mander de mededeeling: ,, Hij is ghestorven ten tijde doe Frans Floris overleedt / dat is / in 't Jaer 1570", aan de omstandigheid, dat het werkje van Lampsonius in 1572 bij Kock's Weduwe uitkwam en de serie portretten gesloten werd met dat van Jeroon met een doodskop in handen. Hierop doelt Lampsonius:

„Fallor? an effigiem vultus, Hieronyme, primum Hanc duxit pictor post tua fata tui?"

Mogelijk is evenwel, dat van Mander zich den tijd van overlijden herinnerde.