is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bovendien laat ik hier nog eenige correspondeerende plaatsen bij Vaernewijck en Lucas de Heere volgen, waaruit men zeer duidelijk zien kan, dat beide schrijvers niet onafhankelijk van elkaar waren.

De Heere:

„Vier deelen had hy doch die schilders wel ghelijcken,

Gedult, onthoudt, verstandt, en gheest in overvloet. De scherpheyt openbaert zijn lijdsaetn sacht ghemoedt, T'onthoudt en groot verstant in alles t'onderscheyden Met welstandt, moet en const, dat elck zyn werck wel doet, En gheest deed' hem gheschickt d'History wel beleyden."

V aer n e w ij ck:

„De drie proprieteiten die een excellent schilder in hem moet hebben / sijn volcomenlic in hemlieden ghevonden: te wetene / gheest / verstant ende / patiente. Den gheest hebben zij ghebruyckt naer t'leven / dwelck den alderbesten patroon is. Tuerstant in veel manieren.... etc."

De Heere:

„ ghy vindt midts desen

Een zee die overvloeyt van const, aen eiken cant."

V aer n e wij ck:

die als een zee tallen canten overbloeyen."