is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Tornato poi al paese, e fattosi conoscere per valentuorao, odoche, fra 1'altre opere, ritrasse al re Filippo di Spagna una tavola da una di Giovanni Eyck sudetto, che è in Guanto: nella quale ritratta, che fu portata in Ispagna, è il trionfo dell' Agnus Dei."

Van Mander neemt dus niets over aangaande prijs en werktijd, hoewel

de Heere spreekt van 4000 guldens en twee jaer;

Vaernewyck: heefter moeten te Ghët zijn domicilie om

houden / alle den tijt dat hij besich was met conterfaicten / dwelck onsp rekel ijk goet ghecost heeft;"

Guicciardini spreekt van 2000 ducaten plus de rest en twee jaar.

fol. 200$.

„En also in dees Landen so schoonen blaeuw niet te bekomen was / wort door begheerte des Conings dat van Venetien ghesonden door Titiaen t'welck was een asuyr / datmen acht natuerlyck te wesen j en ghevonden wort in eenighe gheberghten van Hongcrien / dat welcker voortijts beter te crijghen was / aleer den Turck dat landt in hadde ghenomen: dat weynich asuyr / dat alleen was tot den mantel der Mary-beeldt coste 32 ducaten."

IV c. 47.

„Men secht dat Toetsianus van Venegien 00c een abel rijcke Schilder / het azuer zant / om daerinne te verbesichen / 00c by laste van den Coninck / waer voren dat zoude betaelt sijn XXXIJ ducaten alleene om den mantel van onze lieve vrouwe te coloreeren. Men meent dat dit natuerlic / en niet artificiael azur was: want mids dat de Venetianen met de Turken tracteren / so souden zijt van haer ghecregen hebben, dwelc gheenen noot en was / eer Hungheryen onder die handen der Turckemannen quam / mits dattet in die rootsen van Hungarien ghevonden wort.

fol. 200b.

„Dese geconterfeytte Tafel werdt nae Spaengië gesonden."

IV c. 47:

,,.... ende wiert nae Hispanien ghevoert."